Kan lånad lös egendom utmätas?

2021-07-25 i Utmätning
FRÅGA
Kan en skuldsanering avbrytas om en skuldsatt person fått låna en dyrare bil av en vän för att bruka under hela skuldsaneringsperioden? Kan vännens bil utmätas? Om personen ifråga inte har något legitimt behov av att bruka bil såsom att ha ett arbete att gå till eller vara förmyndare till barn.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör såväl exekutionsrätt som sakrätt, och för att besvara den kommer jag använda mig av utmätningsbalken (UB).

Vid en utmätning kan det uppstå frågor om vem som är rätt ägare till den utmätningsbara egendomen. Detta är viktigt att slå fast innan utmätning av egendomen sker i och med att kronofogden bara får utmäta egendom som gäldenären äger.

I detta fall rör det sig om lös egendom (bil) och huvudregeln för det är att lös egendom får utmätas om den tillhör eller anses tillhöra gäldenären (4 kap. 17 § UB). Ägandebegreppet i detta fall är civilrättsligt, vilket betyder att gäldenären ska äga egendomen enligt civilrättsliga regler. För att egendomen ska kunna utmätas med stöd av huvudregeln ska det alltså finnas stöd för att egendomen tillhör gäldenären.

Sammanfattningsvis innebär detta att en lånad bil som ägs av tredje man inte kan utmätas för någon annans skulder. För denna situation blir det av vikt att kunna bevisa att gäldenären inte äger egendomen (bilen) och att den sakrättsligt är någon annans.

Har du ytterligare frågor eller kompletterande funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (566)
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning

Alla besvarade frågor (96401)