Kan laglott ärvas med fri förfoganderätt?

I en familj avlider hustrun 2009. Hon efterlämnar make och gemensamt barn. Hustrun har även skrivit testamente som säger att maken inte ska ärva efter henne. Kvarlåtenskapen ska gå till medicinsk forskning.

Barnet ska erhålla sin laglott med fri förfoganderätt och efter barnets bortgång ska denna laglott även den gå till medicinsk forskning.

Fadern dör 2010 och gemensamma barnet är enda arvinge. Varken testamente eller äktenskapsförord finns vid hans död.

2020 har även barnet avlidit utan att lämna efter sig något testamente och som enda arvinge finns en faster.

Frågorna är:

Kan den först avlidna, hustrun i sitt testamente bestämma över vad som ska hända med laglotten då barnet dör? Enda arvinge är en faster.

Ärver man laglotten med fri förfoganderätt eller full äganderätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Om laglott

Laglotten är det arv som alltid måste tillfalla bröstarvingar (7 kap 1 § ÄB). Det är inte möjligt för något att testamentera bort laglotten. I och med detta kan laglotten heller inte komma med några villkor för hur den ska användas av arvingen. Övrigt arv kan villkoras, men just laglotten är en rättighet för bröstarvingar. Fri förfoganderätt är alltså inte tillämpligt när det kommer till laglott, utan den fås alltid med full äganderätt.

Om det uttryckligen är en laglott som bröstarvingen fått är implikationen att det är full äganderätt. Om det endast är en summa pengar som motsvarar en laglott kan det istället räknas som vanligt arv. I så fall krävs att bröstarvingen jämkar testamentet för att denna ska få sin laglott (7 kap 3 § ÄB).

Kan hustrun bestämma över laglotten?

Laglott ärvs med full äganderätt, och hustrun kan inte bestämma vad som händer med den när barnet dör. Detta förutsätter dock att barnet väljer att jämka testamentet så att denne officiellt kan få ut sin laglott. Arvingen har sex månader på sig att påkalla jämkning i testamentet (7 kap 3 § tredje stycket ÄB).

Vem ärver?

Om det är just laglotten som barnet fått och barnet inte själv skrivit testamente så fördelas arvet enligt den legala arvsordningen. Fastern ska i så fall ärva barnet, inklusive laglotten (2 kap 3 § andra stycket ÄB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000