Kan kungens åtalsimmunitet hävas?

FRÅGA
Hej. Är det juridiskt möjligt att avskaffa svenska Kungens åtalsimmunitet så även han kan dömas för brott om han begår några, och hur går det till i så fall? Mvh.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Sveriges kung och drottning har åtalsimmunitet och kan därför inte åtalas för sina gärningar. Deras immunitet är grundlagsskyddad. (5 kap. 8 § regeringsformen) För att ändra detta skulle grundlagen behöva ändras. Att ändra grundlagar är svårare än att ändra andra lagar. För att stifta ny grundlag, eller ändra befintlig, krävs det två likalydande beslut i efterföljande mandatperioder. Det ska alltså ha hållits ett riksdagsval mellan besluten. Dessutom måste det ha gått minst nio månader mellan besluten för att det ska få träda i kraft. (8 kap. 14 § regeringsformen). Riksdagen skulle alltså kunna ändra grundlagen på så sätt att kungen och drottningen inte längre har åtalsimmunitet. Att vi har ett kungahus följer av en annan grundlag, successionsordningen. I teorin är det även möjligt för riksdagen att genom en liknande procedur avskaffa monarkin.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (826)
2021-03-02 Vad menas när det står "dock" i lagtext?
2021-03-01 Vad är en SOU?
2021-02-28 Lagar för vilda djur
2021-02-27 Vem har bevisbördan för att en bild stod felparkerad vid tvist om parkeringsanmärkning?

Alla besvarade frågor (89857)