FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler17/05/2019

Kan kungen avsättas?

Kan kungen avsättas? Om kungen skulle göra något hemskt stort brott så kan han Hübinette åtalas men kan han avsättas?

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du ställer denna intressanta fråga till oss på Lawline!.

Kungen har en grundlagsstadgad immunitet

Kungen har en grundlagsstadgad immunitet i Regeringsformen (RF), vilket innebär att han inte kan ställas till svar för sina handlingar vare sig som statschef eller som privatperson (RF 5 kap 8 §). Det handlar dock främst om en straffrättslig immunitet, och det spelar ingen roll hur allvarlig gärningen är. Han har däremot ingen immunitet när det kommer till civilrättsliga angelägenheter, vilket resulterar i att det exempelvis går att framställa anspråk om skadestånd gentemot kungen.

Sverige måste uppfylla sina åtaganden enligt Romstadgan

Det framkommer dock även av Regeringsformen att paragrafen om kungens immunitet "inte utgör ett hinder mot att Sverige uppfyller sina åtaganden med anledning av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen eller i förhållande till andra mellanfolkliga brottmålsdomstolar" (RF 10 kap 14 §). Vi pratar då om att det ska vara möjligt att ställa statschefen till svars för brott såsom t.ex. folkmord och brott mot mänskligheten.

Statsskicket skulle möjligtvis kunna ändras genom en grundlagsändring

Den svenska tronföljden, och vem som får bli kung, regleras i Successionsordningen. Successionsordningen är enligt Regeringsformen en av rikets grundlagar (RF 1 kap 3 §). Detta innebär att Sverige är en konstitutionell monarki, och att det främsta sättet för att ändra detta kanske vore genom politiken. Jag talar då främst om möjligheten att få till en grundlagsändring. Med det sagt så är det dock mycket komplicerat att ändra en grundlag,vilket dessutom tar lång tid. Förutom att det förstås kräver att en majoritet vill avskaffa kungahuset, så krävs det också att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan besluten. Man får inte heller glömma att det handlar om att förändra hela statsskicket, vilket kommer att kräva ett mycket stort arbete.

Kungen måste uppfylla vissa krav

Som följd av den gamla Successionsordningen från 1809 så måste dock kungen dessutom vara av den "rena evangeliska läran". Om Kungen skulle vilja byta religion så ska han genast avgå. Kungen har för övrigt vissa representativa uppgifter (i enlighet med Torekovskompromissen som slöts mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna 1974). Det tycks dock inte finnas några formella konsekvenser för kungen del, om han skulle missköta dessa.

Slutsats

Så som jag har uppfattat det hela så krävs det alltså antagligen en grundlagsändring eller liknande för att kunna avsätta kungen. Enbart det faktum att han begår ett fruktansvärt brott borde inte vara tillräckligt för att formellt kunna avsätta honom. Däremot skulle det kanske kunna sätta igång en process för att förändra grundlagarna (eller något annat för den delen), vilket möjliggör förutsättningar för att kunna avsätta kungen.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp! Du är varmt välkommen till att ställa en ny fråga om du skulle ha några ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?