Kan kronofogden verkställa utmätning av bil trots att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft och överklagan är insänd med begäran om inhibition?

2019-04-17 i Utmätning
FRÅGA
Kan kronofogden verkställa utmätning av bil trots att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft och överklagan är insänd med begäran om inhibition?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör utmätning, varför bestämmelser i Utsökningsbalken 1981:774 (UB) blir tillämpliga.

För att Kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa en sådan utmätning, krävs att de kan uppvisa en så kallad exekutionstitel. En exekutionstitel erhålls vanligtvis genom domstols dom.

Huvudregeln är att domen behövt vinna laga kraft innan exekutionstitel anses föreligga och således rätten till utmätning. Till detta finns dock vissa undantag. En dom som inte vunnit laga kraft får nämligen verkställas med vissa villkor.

I din fråga framkommer att det är en bil (lös egendom) som ska utmätas. En dom om utmätning av sådan egendom får verkställas genast om säkerhet ställs för återbäring av egendomen (3 kap 8 § UB). Kronofogden har således rätt att utmäta bilen innan domen vunnit laga kraft, dock med villkor att de överlämnar någon slags säkerhet om att bilen kan återbäras om ex. begäran om inhibition skulle bifallas.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (395)
2019-09-22 Får Kronofogden utmäta en fastighet om annan utmätningsbar egendom finns att tillgå?
2019-09-21 Separationsrätt vid utmätning
2019-09-20 Vad är den minsta inkomsten man kan ha för att utmätning inte får ske?
2019-09-15 Går det att skänka bort en andel av en bostadsrätt för att skydda den mot utmätning?

Alla besvarade frågor (73015)