Kan Kronofogden verkställa en dom som har överklagats?

2015-02-26 i Utmätning
FRÅGA
Har en tvist ang en fordran, "vann" i tingsrätten men domen överklagades och motparten fick rätt i Hovrätten. Vi har nu sökt prövningstillstånd i Högsta domstolen. Nu undrar jag om vi måste betala skulden innan vi vet om domen kommer att tas upp i HD?Motparten hotar med kronofogden om hon inte får pengarna snarast men jag hävdar att jag kan invänta beslut om ev ny rättegång.MVH
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du har överklagat domen har den ännu inte vunnit laga kraft.

En dom är en s.k. "exekutionstitel", vilket innebär att man kan lämna in den till Kronofogden för att få den verkställd. Om domen har vunnit laga kraft kan man alltid få domen verkställd utan särskilda villkor (se 3 kap. 1 §, och 3 kap. 3 § utsökningsbalken).

En dom som inte har vunnit laga kraft kan dock verkställas ändå i vissa fall, vilket framgår av 3 kap. 4 §, och 3 kap. 6 § utsökningsbalken. En dom om betalningsskyldighet är en sådan dom som kan verkställas direkt. Din motpart kan alltså gå till Kronofogden med domen för att få den verkställd.

Du kan betala ett belopp motsvarande din betalningsskyldighet samt Kronofogdens förrättningskostnader till Kronofogden för att hindra utmätning i väntan på Högsta domstolens avgörande. Detta kallas för att man "nedsätter" pengar hos Kronofogden. Att man kan göra så framgår av 3 kap. 6 § 1 p. utsökningsbalken. Du kan läsa mer om vad du kan göra för att undvika utmätning på Kronofogdens hemsida.

Om du nedsätter summan hos Kronofogden kommer följande att hända: Om Högsta domstolen prövar målet och du vinner kommer du att få tillbaka pengarna från Kronofogden. Om du förlorar målet eller om Högsta domstolen inte meddelar prövningstillstånd kommer Kronofogden att lämna ut pengarna till din motpart.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen. Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 (öppet mån-ons 10:00-16:00).

Med vänlig hälsning

Benjamin Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (443)
2020-07-01 Vad kan vi göra när Kronofogden utmätt egendom som inte är gäldenärens?
2020-06-29 Kan kronofogden utmäta en hyresrätt?
2020-06-25 Hur kan utmätning se ut som?
2020-06-18 Kan jag överlåta min bostadsrätt för att undvika att den utmäts?

Alla besvarade frågor (81677)