Kan Kronofogden utmäta vår gemensamt ägda bostadsrätt? Kan jag rädda den genom att skänka bort den?

2019-09-11 i Utmätning
FRÅGA
Hej! Jag och min fru köpte bostadsrätt 50/50 % för 6 års sedan kontant. jag har dragit på mig skulder efter det och får snart ställa in betalningarna vilket leder till inkasso och kronofogden. kan kronofogden sälja lägenheten? jag funderar på att ge min andel som gåva till frun, då äger hon 100 % Kan kronofogden även då ta lägenheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Regler om utmätning och när egendom får utmätas regleras främst i Utsökningsbalken (UB). Enligt bestämmelserna får lös egendom utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (den betalningsskyldige) eller om han ska anses vara ägare till den (4 kap. 17 § UB). En bostadsrätt räknas som lös egendom.

Gäldenären anses vara ägare till lös egendom han har i sin besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § första stycket UB). Om gäldenären är gift och makarna har lös egendom tillsammans, anses gäldenären som ägare till egendomen, om det inte görs sannolikt att makarna är samägare till egendomen enligt samäganderättslagen (4 kap. 19 § UB). I ert fall torde det vara enkelt att göra det sannolikt att ni är samägare till bostadsrätten (bland annat då ni båda står på den och har köpt den gemensamt). Dock kan även samägd egendom utmätas, innebärande att er gemensamt ägda bostadsrätt kan utmätas och säljas. Din fru har i sådana fall rätt att få summan som motsvarar hennes andel i bostadsrätten (jfr 8 kap. 8 § UB). Äger ni halva bostadsrätten var och den utmäts, innebär det att hälften av försäljningssumman kommer att gå till att betala dina skulder, hälften kommer att tillfalla din fru.

Om du skulle skänka din halva av bostadsrätten till din fru så hon äger hela kan den i ett första skede inte utmätas. Enligt vad som redogjorts för ovan får inte lös egendom utmätas om det framgår att egendomen tillhör någon annan (jfr 4 kap. 18 § första stycket UB). Om du skänker bort bostadsrätten kommer den att tillhöra din fru och kan därav med Utsökningsbalkens regler inte utmätas. Om du skänker bort bostadsrätten till din fru och du inte har tillgångar till att betala dina skulder med kommer du sannolikt att begäras i konkurs. Du kan begäras i konkurs om du är på obestånd. Obestånd innebär att du inte kan betala dina skulder och oförmågan inte endast är tillfällig. Regler om konkurs finns i konkurslagen.

Begärs du i konkurs tas samtliga dina tillgångar i anspråk för betalning av dina skulder (1 § konkurslagen). Dina tillgångar kommer att tas om hand av en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren kan begära återvinning till konkursboet, innebärande att rättshandlingar och gåvor i vissa fall ska gå åter. En gåva till närstående (t.ex. make) går åter om den fullbordats tre år innan ansökan om konkurs kom in till tingsrätten, om det inte visas att gäldenären efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder (4 kap. 6 § konkurslagen). Återvinningen innebär att den egendom som skänkts bort ska lämnas tillbaka till konkursboet (4 kap. 14 § första stycket konkurslagen).

Sammanfattningsvis kan er gemensamt ägda bostadsrätt utmätas för dina skulder. Om bostadsrätten utmäts kommer hälften av försäljningssumman att gå åt för att täcka dina skulder, den andra hälften kommer att gå till din fru (under förutsättning att ni äger 50% var). Om du skänker bort din andel i bostadsrätten kan den inte utmätas i ett första skede. Däremot kan du försättas i konkurs. Gåvor kan konkursförvaltaren begära att återvinns till konkursboet. När det gäller gåvor till närstående kan sådan återvinnas om gåvan fullbordats så långt tillbaka som tre år innan ansökan om konkurs kom in till tingsrätten.

Det är således inte möjligt att skydda att bostaden tas i anspråk för att betala dina skulder. Däremot är bostaden det som i regel i sista hand utmäts. Om möjligt försöker Kronofogden i regel att utmäta andra tillgångar du må ha. Om du behöver hjälp av en av våra jurister med att t.ex. överklaga beslut om utmätning framöver är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (408)
2019-12-30 Undantag från utmätning
2019-12-28 Kan kronofogden utmäta hyresvärdens lön? Kan man stå som ägare om man har skulder till kronofogden?
2019-12-14 Kan Kronofogden utmäta gäldenärens hem om fastigheten ägs av makan?
2019-11-28 Kan man som bosatt i Sverige undkomma kronofogden genom att jobba utomlands?

Alla besvarade frågor (76385)