FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning09/11/2020

Kan Kronofogden utmäta utländsk pension?

Kan Kronofogden mäta ut min pension i tex Portugal ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

I mitt svar kommer kan att utgå från att pensionen finns i Portugal för att sedan redogöra för om Kronofogden kan utmäta denna tillgång. Vidare kommer jag även att klarlägga huruvida pension överhuvudtaget kan utmätas för att betala av skulder.

Har Kronofogden möjlighet att utmäta egendom i utlandet?

I Sverige regleras utmätning i utsökningsbalken (UB) och Kronofogden är den myndighet som har rätt att utmäta egendom. Hur som helst har Kronofogden endast möjlighet att utmäta egendom i Sverige och har inte utmätningskompetens utanför landets gränser. Det här betyder att Kronofogden inte kan åka till ett annat land och mäta ut egendom för en persons skulder i Sverige. För att Kronofogden ska ha möjlighet att verkställa utmätningar utomlands måste de isåfall begära handräckning av en motsvarande myndighet i det landet.

Kan min pension utmätas?

Pension eller livränta kan utmätas. Dock får det inte utmätas i den mån som det är nödvändigt för gäldenärens försörjning och fullgörande av underhållsskyldighet (5 kap. 8 § UB). Alltså får pension utmätas så länge ett sorts existensminimum finns kvar. Hur mycket som kan undantas från utmätningen finns inte specificerat i lagen utan Kronofogden beräknar det här beroende på situationen. I sin bedömning tar Kronofogden hänsyn till gäldenärens ekonomiska förhållanden och bestämmer vilka belopp som ska utmätas baserat på den bedömningen.

Slutsats

Kronofogden har rätt att utmäta din pension för att betala av dina skulder så länge ett existensminimum som täcker dina behov kvarstår. Att hålla i minnet är att Kronofogden inte har möjlighet att utmäta egendom utomlands utan får i sådana fall samarbeta med en motsvarande myndighet i Portugal. Kronofogden har alltså möjlighet att utmäta din pension om den befinner sig på ett konto i Sverige.

Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la VargaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?