Kan Kronofogden utmäta studiemedel som består av bidrag och lån?

Hej, jag hittar inget bra svar på det här någonstans. - Utmäter Kronofogden studiemedel så som bidrag och lån?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad Kronofogden kan utmäta för egendom regleras av utsökningsbalken, förkortad UB. Det finns även särskilda regler som gäller för studiestöd i form av studiemedel i studiestödslagen. Jag kommer att gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga.

Egendom som Kronofogden kan utmäta
Kronofogden får utmäta sådan egendom som framgår att den tillhör gäldenären (4 kap. 17 § UB). Det betyder att den egendom som framgår att den tillhör den person som är skuldsatt och därmed skyldig pengar, får utmätas. 

I första hand kommer Kronofogden utmäta sådana tillgångar som kan användas för att betala skulderna med minsta kostnad, förlust eller olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § 2 stycket UB). Sådana tillgångar är bland annat pengar och kan ske genom bland annat löneutmätning (7 kap. 1 § UB). Vid löneutmätning så betalar arbetsgivaren ut en viss del av lönen direkt till Kronofogden, och resterande del till gäldenären (7 kap. 3 § UB). Kronofogden kan därmed inte utmäta hela lönen, utan det ska fortfarande finnas medel kvar för den skuldsatte för att köpa mat, hygienprodukter, betala hyra och liknande för att klara sig (7 kap. 4 § UB).

Om det inte finns tillräckligt med lön eller pengar för att täcka en skuld, kan Kronofogden i stället utmäta annan egendom som framgår tillhöra den skuldsatte. Sådana saker kan exempelvis vara möbler och annan utrustning. Undantag från sådan egendom är dock kläder, möbler, arbetsredskap eller annan utrustning är för den skuldsattes personliga bruk, eller som är nödvändig för dennes hem och skötsel eller som den skuldsatte behöver för sin yrkesverksamhet (5 kap. 1 § UB). 

Utmätning av studiemedel
Studiemedel som ges ut av CSN i form av studielån och bidrag får inte utmätas (6 kap. 3 § studiestödslagen). Det innebär att Kronofogden inte kan ta studiemedel för att betala en skuld. Kronofogden får då i stället utmäta annan egendom som framgår att den tillhör den skuldsatta personen.

Sammanfattning samt svar på din fråga
Svaret på din fråga är därmed nej, Kronofogden kan inte utmäta studiemedel som betalas ut i form av lån och bidrag. Kronofogden kommer då i stället se på möjligheten att utmäta annan egendom såsom eventuell lön eller lös egendom i form av möbler och utrustning i hemmet som inte den skuldsatte behöver för att klara sig eller som är för den skuldsattes personliga bruk.


Jag hoppas att jag uppfattat din fråga rätt, och att jag besvarat denna. Har du fler frågor är du alltid välkommen att återkomma med dessa till oss här, på Lawline!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo