Kan kronofogden utmäta skatteåterbäringen, även om man lever under existensminimum?

2021-04-09 i Utmätning
FRÅGA
Hej Jag undrar ifall kronofogden kan ta min skatteåterbäring när jag har en inkomst som redan ligger under existensminimum? Jag pluggar och I maj får jag ut ca. 2000 kronor från CSN, så utan pengarna från skatten har jag varken råd med mat till mina barn, eller hyra och andra räkningar. Får de ändå lov att utmäta skatteåterbäringen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar om kronofogden kan göra en utmätning på din skatteåterbäring, även om du just nu ligger under existensminimum.

Tillgångar som kan utmätas
Regler om vad kronofogden kan utmäta finns i utsökningsbalken, förkortad UB.

Vi utmätning bör i första hand tas i anspråk sådana tillgångar som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § 2 stycket UB). Detta betyder att kronofogden kommer först och främst göra en utmätning av pengar, om detta finns tillgängligt.

Undantag
Kronofogden kan dock inte ta alla pengar från exempelvis lön eller liknande. Det betyder att du fortfarande har rätt till att behålla det som kallas beneficium, vilket är både pengar och andra tillgångar som du behöver för att klara din försörjning (5 kap. 1 § UB). Denna summa ska även täcka det din familj behöver (5 kap. 2 § UB).

Utmätning av skatteåterbäring
Av skatteförfarandelagen, förkortad SFL, framgår dock att ovanstående regler om beneficium inte gäller skatteåterbäringen (71 kap. 3 § 3 stycket). Det betyder att kronofogden har rätt att använda din skatteåterbäring till att betala dina skulder hos dem.
Du kan läsa mer om detta på kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Skatteaterbaring.html

Sammanfattning
Kronofogden har rätt att ta din skatteåterbäring i anspråk för att betala av dina skulder, då denna inte är skyddad av beneficiereglerna.

Jag hoppas att jag tolkat din fråga rätt och att du fått denna besvarad. Jag hoppas även att situationen för dig lättar!

Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (569)
2021-10-26 Utmätning av egendom när du bor tillsammans med andra
2021-10-23 Får Kronofogdemyndigheten utmäta egendom hos mina föräldrar som tillhör mig?
2021-10-22 Får kronofogden utmäta en leasad bil?
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?

Alla besvarade frågor (96608)