Kan Kronofogden utmäta mina barns egendom?

hej! Kan Kronofogden ta mina barns dator vid utmätning? Jag har varit borgen till min mans företagslön, han betalar inte då tänker jag att jag kommer hamna hos KF, fast jag kan inte betala så stort summan på en gång eftersom jag har privata lån också. Skulden är 240 000kr Tacksamt för svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om Kronofogden kan ta dina barns egendom vid utmätning. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av utsökningsbalken (UB).

Vems egendom kan utmätas?

Lös egendom får utmätas om den framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om personen ska anses vara ägare (4 kap. 17 § UB). Som lös egendom räknas exempelvis datorer. I paragrafen framgår det även att egendomen ska tillhöra gälsenären, det vill säga den som har en skuld till en annan. Om egendomen tillhör någon annan än gäldenären, kan alltså inte Kronofogden utmäta den.

Gäldenären ska anses vara ägare till den lösa egendom som personen har i sin besittning om det inte kan framgå att egendomen tillhör någon annan person (4 kap. 18 § UB). Det som finns i gäldenärens hem kommer då att antas tillhöra gäldenären. För att denna presumtion ska brytas krävs att det ska styrkas att egendomen inte tillhör gäldenären. Detta kan exempelvis göras genom kvitto eller annan form av bevisning, som styrker att egendomen inte tillhör gäldenären.

Sammanfattningsvis presumeras egendom som finns hemma hos gäldenären tillhöra gäldenären. Detta innebär att Kronofogden bland annat kan ta datorer eller liknande egendom, om det inte finns kvitton eller liknande bevis som kan visa på att egendomen inte tillhör dig som gäldenär.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo