Kan Kronofogden utmäta min sambos egendom om enbart jag har skulder?

2020-02-26 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Kan Krf ta pengar från min sambos konto vid en eventuell utmätning om det enbart är jag som har skulder?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du och din sambo svarar för era egna skulder och eftersom din sambo inte har några skulder ska inte hens egendom utmätas för att betala dina skulder. Det innebär att Kronofogdemyndigheten (KFM) inte kan ta pengar från din sambos konto. I Utsökningsbalken finns det regler som säger att bara den egendom som tillhör den betalningsskyldiga (alltså i detta fall dig) får utmätas (se 4 kap. 17 § utsökningsbalken). Däremot om du har skulder hos KFM anses du äga det som finns i er gemensamma bostad (se 4 kap. 18 § utsökningsbalken) och de kan därför utmäta allt i det hemmet om din sambo inte kan bevisa att sakerna tillhör hen (se 4 kap. 19 § utsökningsbalken). Ett bra sätt för din sambo att styrka vilken av egendomen i er gemensamma bostad som ägs av hen är att använda sig av kvitton eller liknande.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll