Kan Kronofogden utmäta min lön även om jag arbetar som pensionär?

2020-03-04 i Utmätning
FRÅGA
Kan kronofogden ta min lön om jag arbetar som pensionär.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår i mitt svar från att du har ett beslut sedan tidigare från Kronofogden (KFM) om löneutmätning och undrar om de fortfarande kan utmäta din lön när du är pensionär och arbetar.

Din fråga regleras i utsökningsbalken (UB).

I mitt svar till dig kommer jag behandla de bestämmelser som är aktuella i ditt fall och förklara lite i kort om vad som gäller vid löneutmätning i allmänhet.

Kort om utmätning

När KFM beslutar om utmätning tittar man på vilka tillgångar som kan användas för att betala av skulden och som medför minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för den som har innehar en skuld. Den som är skuldsatt och inte kan betala av sina skulder kallas även för gäldenär (4 kap. 3 § UB).

Vid utmätning är utgångspunkten att den egendom den skuldsatte besitter och antas vara till ägare till är utmätningsbar egendom (med undantag för egendom som genom särskild föreskrift är undantagen från utmätning) (4 kap. 2 § UB). Vad som är tillgång av ekonomiskt värde och som kan medföra minst olägenhet hos den som är skuldsatt bedömer KFM i varje enskilt fall.

Vid beslut om löneutmätning

I först hand tittar KFM på om det finns pengar eftersom pengar är lätta att utmäta och är det smidigaste sättet att driva in skulder. Ett exempel på det är löneutmätning; där betalar arbetsgivaren ut ett visst belopp av lönen månadsvis till KFM (7 kap. 1 § UB).

I övrigt har den som fått ett beslut från KFM om utmätning en skyldighet att lämna information om de tillgångar som är av ekonomiskt värde och som kan förväntas inbringa pengar för att betala av skulderna (4 kap. 14 § första stycket UB). Innan beslut om löneutmätning fattas ska alltså den som är skuldsatt lämna alla de uppgifter om ens ekonomi och andra levnadsförhållanden, eftersom det kan påverka vilket belopp som fastställs.

Löneutmätning

Vid löneutmätning är din arbetsgivare skyldig att hålla inne och betala ut en viss del av lönen direkt till KFM enligt det beslut som finns bestämt (7 kap. 3 § UB). Arbetsgivaren ska vid beslut om löneutmätning underrättas om att beslut har fattats om en arbetstagare (7 kap. 12 § UB). Hur stort beloppet vid löneutmätning beror alltså på den skuldsattes ekonomiska förhållanden.

Förbehållsbelopp och utmätningsbelopp

Vid löneutmätning fattar KFM dels ett förbehållsbelopp, dels ett utmätningsbelopp som arbetsgivaren måste ta ha hänsyn till vid löneutbetalning till KFM (7 kap. 8 UB). När lönen överstiger förbehållsbeloppet ska alltså arbetsgivaren hålla inne utmätningsbeloppet (7 kap. 20 § UB).

Den del av lönen som KFM inte får utmäta, dvs. förbehållsbeloppet är något som bestäms utifrån ett särskilt belopp som årligen fastställs av KFM, även kallat normalbelopp. Normalbeloppet ska anses omfatta alla vanliga levnadskostnader, med undantag för bostadskostnader.

Sammanfattning

Trots att beslut om löneutmätning finns, har du rätt att till det så kallade normalbeloppet när din arbetsgivare betalar ut lönen. Normalbeloppet ska anses räcka för vanliga levnadskostnader. Däremot har KFM rätt till det så kallade utmätningsbeloppet, dvs. det som enligt beslut är det belopp som arbetsgivaren är skyldig att dra av - innan den utbetalar lön, för att betala av dina skulder. Att du arbetar och är pensionär saknar betydelse eftersom löneutmätning kan pågå så länge som skulder fortfarande finns.

Du kan läsa mer om löneutmätning på Kronofogdens hemsida: här.

Kontaktuppgifter till Kronofogden finner du här.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (467)
2020-09-23 Vad gäller vid utmätning av bostad?
2020-09-21 Fråga om utmätning
2020-09-14 Skyddas min enskilda egendom från utmätning av Kronofogdemyndigheten?
2020-09-13 Kan KFM utmäta bostadsrätt om man gett bort hälften?

Alla besvarade frågor (84391)