Kan Kronofogden utmäta min egendom för min makes skulder?

Hej jag och min sambo har pratat om att gifta oss, men han har skulder hos kronofogden vad händer när vi väl gifter oss, vi äger ingen bostad, jag äger bilens leasingavtal. Kan kronofogden ta utmätning på mig då när vi gift oss? Min sambo saknar inkomst.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att använda mig av Äktenskapsbalken (ÄktB) och Utsökningsbalken (UB) för att besvara dina frågor.


Kan min egendom utmätas för min makes skull?

Vid giftermål är det vanligt att makarna skriver äktenskapsförord. Genom äktenskapsförord kan makarna bestämma att viss egendom kan göras till enskild egendom, 7 kap 2 § och 3 § ÄktB. Enskild egendom är egendom som endast ägs av den ena maken, till skillnad från giftorättsgods där båda makarna äger egendomen till lika stor del. Om inget äktenskapsförord skrivs kommer all egendom som du och din framtida make äger att bli giftorättsgods, 7 kap 1 § ÄktB.


Utgångspunkten är att varje make ansvarar för sina egna skulder, 1 kap 3 § ÄktB. Om den ena maken har skulder får som huvudregel dennes borgenärer bara utmäta egendom som tillhör den som är skuldsatt. Egendom som båda makarna har kontroll över presumeras dock tillhöra gäldenären. Kronofogden kan då utmäta egendomen. Om det däremot är den andra maken som äger egendomen, så ska utmätning inte ske av den egendomen, 4 kap. 19 § UB. Detta kan exempelvis vara fallet när det framgår att egendomen är enskild egendom som tillhör den icke skuldsatta maken. Ägs egendomen av båda makarna kan egendomen ändå utmätas, men den andra maken har då rätt till halva värdet efter försäljning, 8 kap. 8 § UB. Den andra maken måste då göra sannolikt att egendomen är samägd eller styrka att egendomen är hens egen.


Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”