Kan Kronofogden utmäta min egendom för att täcka min sambos skulder?

2020-03-18 i Utmätning
FRÅGA
Hej! Hur fungerar det med sin partners skulder när man blir sambo? Kan min väninna bli skuldsatt hos Kronofogden eftersom hon är sambo med sin pojkvän som har ett ärende hos kronofogden? Jag tänker eftersom min väninna och hennes pojkvän nu bor tillsammans och är skrivna på samma adress? Hur ska hon göra om kronofogden ska utmäta hennes sambo saker? Har kronofogden rätt att ta hennes saker som hon har köpt innan dom blev sambo?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Kan Kronofogden utmäta min egendom för att täcka min sambos skulder?

Regler om utmätning finns i 4 kap. utsökningsbalken (UB). Lös egendom får som huvudregel utmätas om det framgår att egendomen tillför gäldenären (4 kap. 17 § UB). Lös egendom är lösöre och andra lösa saker, som exempelvis en soffa, eller en TV.

Gäldenären anses ägare till sådan lös egendom som han har i sin besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § första stycket UB). Detta innebär att det finns en presumtion för att gäldenären är ägare till egendom han har i sin besittning, vilket gör att Kronofogden som utgångspunkt kan utmäta egendomen.

Det finns även en specialregel avseende makars och sambors egendom. Regeln innebär att gäldenären presumeras vara ägare till lös egendom som makarna eller samborna har i sin gemensamma besittning (4 kap. 19 § första stycket UB). För att bryta presumtionen krävs att den andra maken eller sambon kan göra sannolikt att egendomen är samägd eller att hon själv är ägare till egendomen. Detta kan göras genom att exempelvis visa upp ett kvitto för att styrka att man är ägare till egendomen.

Sammanfattning

Utgångspunkten avseende sambors förmögenhetsförhållanden är att varje sambo ansvarar för sina egna skulder. Det betyder att din väninna inte kan bli skuldsatt på grund av att pojkvännen har skulder hos Kronofogden. Den enda effekten som uppstår av att din väninna och hennes pojkvän bor tillsammans är att egendom i deras gemensamma besittning presumeras tillhöra pojkvännen.

Kronofogden kommer alltså utgå från att pojkvännen är ägare till den egendom som finns i deras gemensamma hem, vilket gör att din väninna måste kunna styrka att det faktiskt är hon som äger egendomen eller att egendomen är samägd, för att Kronofogden inte ska utmäta den. Detta kan göras genom exempelvis uppvisande av kvitto eller gåvobrev för att visa att egendomen inte tillhör pojkvännen.

Du får gärna återkomma om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (484)
2020-11-27 Kronofogdes utmätningsbefogenhet.
2020-11-22 Kan Kronofogdemyndigheten utmäta lön från vissa anställningsformer?
2020-11-22 Utmätning av lön
2020-11-14 Kan Kronofogden mäta ut makans eller barnens besparingar vid makens obestånd?

Alla besvarade frågor (86869)