Kan Kronofogden utmäta min egendom?

Hej!

Min son (vuxen) bor hos mig,och han är skuldsatt hos kronofogden.

Kan kronofogden utmäta min egendom?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Egendom kan utmätas om den tillhör gäldenären. Detta gäller såväl fast som lös egendom och framgår av 4 kap 17 och 24 §§ Utsökningsbalken (UB). Eftersom det är din son som är skuldsatt (gäldenär) är det endast hans egendom som ska utmätas. Eftersom ni bor tillsammans kan det dock finnas en risk att det vid utmätningen uppstår olarheter kring vilken egendom som ägs av vem.

För att det ska gå att klarlägga gäldenärens egendomsförhållanden ska Kronofogden utreda den skuldsattes utmätningsbara egendom, enligt 4 kap 9 § UB . Även den skuldsatte har en skydlighet att lämna uppgifter om sina tillgångar. Din son har alltså en lagstadgad upplysningsplikt som kan tillgodoses genom att exempelvis han lämnar en förteckning över sin egendom till Kronofogden. Kronofogden kan också förplikta att en sådan lämnas in, enligt 4 kap 14 § UB. Allt detta görs alltså för att klarlägga vad den skuldsatte personligen äger och vad som kan ingå i utmätningen. I övrigt antas gäldenären äga lös egendom som han eller hon har i sin besittning, om det inte framgår att den ägs av någon annan, 4 kap 18 § UB. Det finns dock ett högre ställt krav för utmätning när en gäldenär bor tillsammans med en annan person tex. en förälder eller ett syskon, 4 kap 19 § 2 st UB. För att kronofogden i detta fall ska få utmäta egendom krävs det att det är utrett att egendomen tillhör gäldenären, alltså ligger det på Kronofogdens ansvar att bevisa att så är fallet. Det betyder att Kronofogden måste kunna uppvisa ett bevis i form av ett köpekontrakt, kvitto, faktura eller liknande dokument för att kunna genomföra en utmätning.

Sammantaget borde det därför inte föreligga risk för att din egendom blir utmätt istället för din sons. Skulle din egendom ändå bli felaktigt utmätt kan en utmätning hävas, enligt 4 kap 33 § UB.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo