Kan Kronofogden utmäta min bostadsrätt?

2017-09-15 i Utmätning
FRÅGA
Hej jag har en bostadsrätt som jag äger själv. Men var tyvärr sen in med mina skatter.. så det fick till kronofogden.. No hotar som med att ta och sälja min bostadsrätt för att få in sina pengar.. dock har jag en pojk varannan vecka plus en nyfödd hemma ihop med min sambo (hon äger ingen del av bostadsrätten) får dom lov att ta min bostadsrätt för att få in sina pengar? Skulden är på 90,000:- och jobbar för att försöka få ihop pengarna. Men jag tänker på mina barn lägenheten är värd ca 1,2 miljoner. Tacksam för svar//orolig pappa
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att Kronofogden kan utmäta all egendom som gäldenären (du i det här fallet) äger. Det finns dock vissa undantag. En bostadsrätt får undantas från utmätning om bostaden är gäldenärens stadigvarande bostad och det med hänsyn till bostadens värde och gäldenärens behov skulle anses oskäligt att utmäta den (5 kap. 1 § 1 st. 6 p. utsökningsbalken).

Det är svårt för mig att bedöma huruvida en utmätning av din bostad skulle anses oskälig. Jag kommer därför att redogöra för de omständigheter som kan tala för respektive emot en utmätning, baserat på de bedömningar som Högsta domstolen (HD) har gjort i sin praxis.

– Gäldenärens behov

Enbart behovet av bostaden på grund av att gäldenären har barn behöver inte betyda att en utmätning är oskälig; om lägenheten t.ex. är större än nödvändigt kan en utmätning ske. Vissa ovanligare situationer kan medföra att utmätning anses oskälig. I ett avgörande från HD har t.ex. det faktum att en lägenhet var handikappanpassad medfört att en utmätning ansågs oskälig (NJA 1990 s. 261).

– Bostadsrättens värde

Vid bedömningen ska man också ta hänsyn till lägenhetens värde. I praxis har även relativt låga värden på bostadsrätter medfört att lägenheten har kunnat utmätas. Det är dock svårt att säga exakt vilket värde en lägenhet får ha idag utan att utmätning får ske. År 1989 fick en lägenhet som väsentligt översteg 200 000 kr i värde utmätas (NJA 1989 s. 409). År 2004 ansåg HD att en familjelägenhet som var värd 265 000 kr fick utmätas (NJA 2004 s. 373).

Med hänsyn till utvecklingen mellan 1989-2004 anser jag att det åtminstone är sannolikt att en lägenhet som idag är värd 1 200 000 kr skulle anses vara värd tillräckligt mycket för att utmätas. I NJA 2004 s. 373 ansåg HD nämligen att principen som slogs fast 1989, dvs. att lägenheter som är värda över 200 000 kr kan utmätas, fortfarande gäller, och att man endast ska ta hänsyn till förändringar i penningvärdet. Enligt min mening är det dock inte uteslutet att den stora prisökning som skett på bostadsmarknaden den senaste tiden kan medföra att HD ändrar sin praxis.

– Är lägenheten belånad?

Hänsyn måste också tas till om lägenheten är belånad (eftersom långivaren i så fall ska ha betalt först). Om lägenheten efter försäljning (och återbetalning av bolånen) inte förväntas ge något överskott ska ingen utmätning ske (4 kap. 3 § utsökningsbalken).

Slutsats

För att försöka svara kortfattat på din fråga: Ja, Kronofogden har möjlighet att utmäta din lägenhet. Du har dock möjlighet att förhindra utmätningen genom att peka på omständigheter som gör utmätningen oskälig.

Jag hoppas att du åtminstone har fått en lite klarare bild av vad som gäller. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa via kommentarsfältet här nedanför!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?