Kan kronofogden utmäta lägenhet som står i makes namn?

2020-08-12 i Utmätning
FRÅGA
Jag planerar att köpa en bostadsrätt kontant från mina besparingar via överföringar till säljarens bankkonto. Jag är gift men vill att bostaden ska endast stå i mitt namn som ägare. Jag och min man bor tillsammans. Han har skuld hos Kronofogden. Kan Kronofogden utmätta lägenheten om det står bara i mitt namn som ägare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Varje make svarar för sina egna skulder; observera emellertid presumtionsregeln
Makar råder själva över sin egen egendom och svarar själva för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Noterbart är emellertid att egendom som finns i er gemensamma besittning antas vid en utmätning tillhöra din man. Detta är den så kallade presumtionsregeln. Egendomen i er gemensamma besittning, som bostadsrätten om din man bor där, antas således tillhöra honom och kan därmed bli föremål för utmätning för hans skuld (4 kap. 19 § utsökningsbalken).


Du behöver bevisa att lägenheten är din
Det ovan nämnda är en presumtion (antagande), vilket innebär att du, för att egendomen inte ska utmätas, kan och ska bevisa att bostadsrätten de facto tillhör dig och inte din man. Det att lägenheten står på ditt namn tyder på att den är din och inte ska utmätas för din mans skulder, observera emellertid dold samäganderätt nedan.

För att utmätning inte ska kunna ske krävs således att du kan bevisa att bostadsrätten tillhör dig och inte din man. Det är viktigt med tydliga bevis på att bostadsrätten de facto är din. Detta genom bevis så som ovan nämnt, att lägenheten står i ditt namn, men även i form av avtal, kvitto et cetera.


Dold samäganderätt får inte föreligga
Din man bör inte bidra ekonomiskt till bostadsrätten eftersom det då skulle kunna uppstå ett fall av dold samäganderätt, vilket innebär att även om din man inte står som ägare på bostadsrätten den ändå anses tillhöra honom. Fenomenet dold samäganderätt har växt fram genom ett antal domar från Högsta domstolen varigenom de bestämt att dold samäganderätt funnits i den gemensamma bostaden. Detta gäller makar och sambor. Villkoren som enligt flera rättsfall behöver vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska föreligga är följande:

- Egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk

- Dolda ägaren i fråga ska ha bidragit ekonomiskt till köpet

- Båda parterna ska ha förstått att syftet var att egendomen ska vara samägd


Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (504)
2021-03-02 kan Kronofogden utmäta barns pengar
2021-03-01 Hur skyddar man sin sambos saker vid utmätning?
2021-02-21 Vad kan jag göra när kronofogden utmätt något jag hade i min besittning men som är någon annans?
2021-02-20 Hur skyddar jag min sambos egendom vid en utmätning som är på mig?

Alla besvarade frågor (89907)