Kan kronofogden utmäta hyresvärdens lön? Kan man stå som ägare om man har skulder till kronofogden?

hej

om man bor hos någon och har c/o adress kan kronofogden göra löneutmätning på den man bor hos?

kan man stå på ett hus om man har skulder hos kronofogden

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är skillnad på utmätning och konkurs

Om man har skulder hos kronofogden så är det framförallt i konkurslagen och i utsökningsbalken som vi hittar tillämpliga bestämmelser. I och med att det inte framkommer av frågan att du har gått i personlig konkurs, utan bara har obetalda skulder till kronofogden så blir det utsökningsbalken som blir aktuell i det här fallet.

Om lönen redan är utbetald

I 4 kap 17 § UB framkommer det att lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (alltså du i detta fallet). Pengar räknas som lön egendom och det innebär alttå att redan utbetald lön kvalar in här. I 4 kap 18 § UB framgår det att gäldenären presumeras vara ägare för allt som är i hens besittning. Detta innebär för din del att om du skulle ha din hyresvärds lön i din besittning så kan den utmätas av kronofogden.

Om ni har ett gemensamt konto där din hyresvärds lön ligger inbetald på eller om pengarna finns kontant i ert boende så spelar det roll om ni bor ihop under äktenskapsliknande förhållanden eller inte. Lever ni tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden så presumeras det att du äger det som finns på kontot/ i lägenheten, och således kan det utmätas. Om ni inte lever under äktenskapsliknande förhållanden så kan endast pengarna på kontot/i lägenheten utmätas om det framgår att de tillhör dig.

Om lönen ännu inte är utbetald

Om lönen inte ännu är utbetald så är det i 7 kap UB som vi hittar tillämpliga bestämmelser. Där framkommer det att det endast är gäldenärens lön som kan utmätas innan utbetalning. Alltså kan inte den som du bor hos bli av med framtida löneutbetalningar på grund av dina skulder.

Du kan stå som ägare på ett hus, men då riskerar huset att bli föremål för utmätning

Du kan stå skriven som ägare på ett hus även om du har skulder hos kronofogden. Det som däremot händer är att huset löper en risk att bli utmätt av kronofogden på grund av dina skulder. Fast egendom får utmätas om det frångår att du är ägare. Du presumeras vara ägare om du har lagfart på fastigheten (4 kap 24 § UB).

Är ni flera ägare av fastigheten så blir samägandelagen tillämplig. Om inget annat går att bevisa så äger ni lika delar av den (1 § SamägandeL).

Kronofogden kan utmäta fastigheten och lägga ut den till försäljning oavsett om du äger hela fastigheten eller bara en del av den, om sökande (den du har skulder till), gäldenären (du) eller någon annan delägare yrkar på det (8 kap. 8 § UB).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att du kan stå som ägare av ett hus även om du har skulder hos kronofogden, men om du gör det så har kronofogden möjlighet att utmäta huset.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia HolmgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo