Kan kronofogden utmäta huset som står på min sambo?

2021-07-19 i Utmätning
FRÅGA
Huset står på min sambo. Kan kronofogden utmätta den?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att bli föremål för utmätning krävs det att personen i fråga inte har förmåga att betala en enskild skuld. Den person som är föremål för utmätning benämns gäldenär. Den person som har rätt till betalning men ännu inte erhållit sådan benämns borgenär.

Regler om utmätning återfinns i 4 kap. Utsökningsbalken (UB).

En utmätning ska följa en viss ordning och utmätning sker alltid av det som är av minst skada för gäldenären. Viss typ av egendom är inte möjlig att utmäta, ens om det inte finns någon annan egendom att utmäta.

Enligt 4 kap. 3 § UB har kronofogdemyndigheten som utgångspunkt att endast utmäta det som inte utgör en olägenhet för gäldenären, varför det inte är troligt att en fastighet eller ett hus som gäldenären förfogar över kommer att utmätas i första hand.

Dessutom tillkommer kravet på att huset ska tillhöra dig som gäldenär för att vara utmätningsbart. Detta följer av 4 kap. 24 § UB för fast egendom och 4 kap. 17 - 19 §§ UB ifall det rör sig om en lägenhet eller annan hyresrätt. Skulle huset klassificeras som lös egendom gäller den skillnaden att, eftersom ni lever tillsammans som sambor kommer huset presumeras tillhöra dig som gäldenär. Huset kommer alltså i sådana fall vara utmätningsbart till din sambo försäkrar att huset tillhör henne, och inte dig.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?