Kan kronofogden utmäta huset som står på min sambo?

Huset står på min sambo. Kan kronofogden utmätta den?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att bli föremål för utmätning krävs det att personen i fråga inte har förmåga att betala en enskild skuld. Den person som är föremål för utmätning benämns gäldenär. Den person som har rätt till betalning men ännu inte erhållit sådan benämns borgenär.

Regler om utmätning återfinns i 4 kap. Utsökningsbalken (UB).

En utmätning ska följa en viss ordning och utmätning sker alltid av det som är av minst skada för gäldenären. Viss typ av egendom är inte möjlig att utmäta, ens om det inte finns någon annan egendom att utmäta.

Enligt 4 kap. 3 § UB har kronofogdemyndigheten som utgångspunkt att endast utmäta det som inte utgör en olägenhet för gäldenären, varför det inte är troligt att en fastighet eller ett hus som gäldenären förfogar över kommer att utmätas i första hand.

Dessutom tillkommer kravet på att huset ska tillhöra dig som gäldenär för att vara utmätningsbart. Detta följer av 4 kap. 24 § UB för fast egendom och 4 kap. 17 - 19 §§ UB ifall det rör sig om en lägenhet eller annan hyresrätt. Skulle huset klassificeras som lös egendom gäller den skillnaden att, eftersom ni lever tillsammans som sambor kommer huset presumeras tillhöra dig som gäldenär. Huset kommer alltså i sådana fall vara utmätningsbart till din sambo försäkrar att huset tillhör henne, och inte dig.

Med vänlig hälsning!

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo