Kan Kronofogden utmäta gäldenärens hem om fastigheten ägs av makan?

2019-12-14 i Utmätning
FRÅGA
Min mamma och pappa har nyligen köpt ett hus tillsammans. huset är värderat till 1.6miljoner kronor. Nu har det uppkommit att min pappa har en skuld på 7.3 miljoner kronor och kronofogden vill utmäta huset. Min mamma har betalat allting på huset, kontant insats och allt via sitt konto, min pappa har alltså inte betalat en enda krona för huset utan står bara som halva ägaren samt är med på lånet för huset. Huset är belånat till skorsten. Vad kan vi göra för att inte få huset utmätt? Menar tror ju aldrig att företaget som har skulden kommer gå med på en avbetalningsplan när skulden är på 7.3 miljoner....
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras främst av Utsökningsbalken (UB). När Kronofogden fått en exekutionstitel kan myndigheten verkställa ett beslut (3 kap. 1 § UB). En exekutionstitel är en domstols dom, beslut eller annan handling som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verkställighet.

Lös egendom som finns i hemmet presumeras tillhöra gäldenären (4 kap. 17 § UB). Vid en utmätning av den lösa egendomen i deras hem kan Kronofogden ta egendomen. Finns det egendom som, helt eller delvist, tillhör din mamma måste hon bevisa genom till exempel kvitto, bankutdrag, avtal, foton eller dylikt att den lösa egendomen tillhör henne (4 kap. 19 § UB). Notera dock att detta gäller lös egendom. Ett hus är fast egendom. Så länge din mamma äger huset i sin helhet, det vill säga att din pappa inte äger någon andel i huset, så kan inte huset utmätas. Detsamma gäller dock inte den lösa egendomen i huset, som tidigare konstaterats.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annat är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (449)
2020-07-31 Kan man trots ett överlåtelseförbud testamentera fritt?
2020-07-29 Utmätning av sambos egendom
2020-07-28 Kan makars gemensamma hus utmätas för den ena makens skulder?
2020-07-21 Kan kronofogden göra utmätning i en lägenhet som de står skrivna på?

Alla besvarade frågor (82647)