Kan kronofogden utmäta ett skadestånd som kommer betalas ut, även om man lever på existensminimum?

2021-04-19 i Utmätning
FRÅGA
Hej Lawline.För ca 6 veckor sedan så blev jag brutalt misshandla med basebollträ i mitt hem. förövaren togs sedan av polis och ärendet anmäldes av mig och polisen. Förövaren erkände. och nu väntas det att väcka åtal för synnerligen grov misshandel/mordförsök med tillhygge. Min fråga är om kronofogden får ta mitt skadestånd (som kommer att ges ut)? Min ekonomi i dagsläget är sjukpension på 75% (5400 kronor) plus bostadstillägg 5200 kronor. så min ekonomi när fastighets hyran (5200 kronor) samt elräkning samt interneträkning är betalt så hamnar jag på existens minimum.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Först, beklagar jag den otroligt tråkiga händelse du varit med om, och den situation du befinner dig i.

Jag förstår det som att du undrar om kronofogden kan utmäta ett skadestånd som du kan komma att få ut efter den händelse som du beskriver att du blivit utsatt för.

Regler om vad kronofogden kan utmäta finns i utsökningsbalken som förkortas UB. Jag kommer förklara dessa regler för att sedan applicera dessa på din fråga.

Vad utmäter kronofogden?
Kronofogden kommer i första hand tas i anspråk sådana tillgångar som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § 2 stycket UB). Detta betyder att kronofogden kommer först och främst göra en utmätning av pengar, om detta finns tillgängligt. Kronofogden kan dock inte ta alla pengar från exempelvis lön eller liknande. Det betyder att du fortfarande har rätt till att behålla det som kallas beneficium, vilket är både pengar och andra tillgångar som du behöver för att klara din försörjning (5 kap. 1 § UB).

Kan kronofogden utmäta skadestånd?
Skadestånd som tillkommer gäldenären till följd av bland annat personskada får inte utmätas innan det är utbetalt till gäldenären (5 kap. 7 § 1 stycket UB). Det betyder att skadestånd för att någon råkat ut för en personskada får inte utmätas innan personen i fråga har fått detta hos sig. Eftersom du beskriver att du blivit misshandlad, så tolkar jag det som att det skadestånd som du kommer att få är för just personskada. Kronofogden får då inte automatiskt utmäta till skadestånd.

När skadeståndet har betalats ut till den skadelidande får medel som inte avskilts från övriga medel utmätas (5 kap. 7 § 2 stycket UB). Det betyder att om skadeståndet har utbetalats till ett konto där den skadelidande också har övriga pengar, kan skadeståndet utmätas av kronofogden. För att undgå att skadestånd till följd av personskada ska kunna utmätas, bör dessa pengar sättas på ett separatkonto för att skilja dem från övriga pengar.

Sammanfattning och rekommendation
Kronofogden kan inte automatiskt utmäta ditt skadestånd. Om skadeståndet är blandat med dina övriga tillgångar, så kan kronofogden utmäta skadeståndet. För att undvika detta, rekommenderar jag att du separerar skadeståndet från dina övriga tillgångar, genom att exempelvis sätta in dem på ett separat konto.

Även om kronofogden i första hand kommer att utmäta pengar, kan de inte utmäta hur mycket som helst. Du ska fortfarande ha kvar pengar och tillgångar så du kan klara din försörjning.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga. Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att ställa dessa hos oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (569)
2021-10-26 Utmätning av egendom när du bor tillsammans med andra
2021-10-23 Får Kronofogdemyndigheten utmäta egendom hos mina föräldrar som tillhör mig?
2021-10-22 Får kronofogden utmäta en leasad bil?
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?

Alla besvarade frågor (96583)