Kan Kronofogden utmäta ett skadestånd som kommer att betalas ut till följd av en arbetsolycka?

Min mamma är försatt i personlig konkurs från ett misslyckat företag. Hon har två år kvar tills utmätningen är färdig. Efter en arbetsolycka kommer hon få 70 000-100 000kr får hon behålla skadestånd eller kommer de pengarna måsta utmättas?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att din mamma är i personlig konkurs, och det är två år kvar tills utmätningen är klar. Hon kommer till följd av en arbetsolycka få ett skadestånd utbetalt på runt 100 000 kr. Jag tolkar din fråga som att du undrar om detta skadestånd kommer kunna utmätas.

De regler som är aktuella för din fråga återfinns i utsökningsbalken, förkortad UB. Jag kommer att gå igenom och förklara vad dessa regler innebär, för att sedan använda dessa för att besvara din fråga. I slutet av mitt svar kommer jag även skriva med en sammanfattning med rekommendationer om vad din mamma kan göra.

Vilken egendom kan Kronofogden utmäta?
Kronofogden får utmäta sådan egendom som framgår att den tillhör gäldenären (4 kap. 17 § UB). Det betyder att den egendom som framgår att den tillhör den person som är skuldsatt och därmed skyldig pengar, får utmätas.

I första hand kommer Kronofogden utmäta sådana tillgångar som kan användas för att betala skulderna med minsta kostnad, förlust eller olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § 2 stycket UB). Sådana tillgångar är bland annat pengar och kan ske genom bland annat löneutmätning (7 kap. 1 § UB). Vid löneutmätning så betalar arbetsgivaren ut en viss del av lönen direkt till Kronofogden, och resterande del till gäldenären (7 kap. 3 § UB).

Kan Kronofogden utmäta skadestånd?
Skadestånd som är till följd av personskada får inte utmätas innan skadeståndet har betalats ut. Däremot kan skadeståndet få utmätas efter att det har betalats ut, med vissa begränsningar (5 kap. 7 § 1 stycket UB). Det betyder, att skadestånd inte utmäts på samma sätt som löneutmätning, då arbetsgivaren vid löneutmätning direkt kan betala en del av lönen till Kronofogden. Vid skadestånd vid personskada krävs istället först och främst att skadeståndet har betalats ut.

Efter att skadeståndet betalats ut, får inte skadestånd som hålls avskilt utmätas om det ska tillgodose försörjningsbehov som kvarstår eller om mindre än två år har förflutit från det att medlen betalades ut (5 kap. 7 § 2 stycket UB). Detta betyder att skadestånd som hålls avskilt från andra pengar, exempelvis på ett enskilt konto, inte får utmätas om det skulle behövas frö att täcka försörjningsbehov eller om det är mindre än två år sedan som skadeståndet betalades ut. Jag tolkar omständigheterna i din fråga som att din mamma är under utmätning just nu som är klart om två år, och att ett skadestånd snart kan betalas ut på grund av en arbetsolycka. Jag kan dock inte helt utläsa om hennes skadestånd är till följd av personskada. Men om så är fallet, så eftersom hennes skadestånd betalas ut under pågående utmätning, uppfyller det kravet på mindre än två år från utbetalning. För att hennes skadestånd då inte ska kunna utmätas behöver hon dessutom hålla skadeståndspengarna avskilda från övriga pengar, på exempelvis ett separat konto.

I rättspraxis har man dock kommit fram till att även om skadeståndet sätts in på ett konto där gäldenären har sina övriga pengar, kan det fortfarande vara otillåtet att utmäta skadeståndet (rättsfall RH 2009:57). Man har kommit fram till att avgörande faktor är tiden mellan utbetalningen av skadeståndet och utmätningen. Om det till exempel bara gått några dagar från det att utbetalning av skadestånd skett och utmätning, och det inte handlar om stora summor pengar som flyttats till och från kontot, så kan man fortfarande urskilja skadeståndet från övriga pengar och därmed ska inte skadeståndet utmätas. Skulle det dock vara så att det har gått flera månader och det har inkommit flera löneutbetalningar på kontot så anses det istället vara så att skadeståndet är sammanblandat med övriga pengar och skadeståndet inte kan urskiljas.

Sammanfattning och rekommendation
Ett skadestånd till följd av personskada som betalas ut kan inte automatiskt utmätas av Kronofogden. Det är först efter att skadeståndet har betalats ut som utmätning kan ske, med vissa begränsningar. Om skadeståndet betalats ut för mindre än två år sedan, och skadeståndspengarna hålls avskilt från övriga pengar, exempelvis på ett separat konto, så kan inte skadeståndet utmätas. Risken för utmätning av skadestånd är större om skadeståndet sammanblandas med övriga pengar på ett och samma konto. Är det dock kort tid mellan utbetalning av skadestånd och utmätning, så kan det fortfarande finnas en chans att utmätning inte får ske, men det är helt beroende på tid och hur stora summor som tillkommit på kontot.

Jag rekommenderar din mamma, förutsatt att skadeståndet som kan betalas ut är till följd av en personskada, att så fort hennes skadestånd utbetalas till henne, sätter över dessa pengar på ett separat konto. På så sätt håller hon skadeståndspengarna avskilda från hennes övriga tillgångar, och Kronofogden kan på så sätt inte utmäta skadeståndet.


Med detta, hoppas jag att jag besvarat din fråga. Om du har fler frågor kring utmätning, eller andra funderingar, är du alltid välkommen att återkomma med dessa till oss här, på Lawline!

Jag önskar dig en fortsatt härlig sommar!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”