Kan kronofogden utmäta en hyresrätt?

2020-06-29 i Utmätning
FRÅGA
Kan Kronofogden tvinga oss från vår hyresrätt? Vi har alltid skött betalningen, ligger inga betalningssäkrat där. Men vi har hög skuld på annat håll som vi inte kan betala längre.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Enligt 5 kap. 1 § 5 p. utsökningsbalken undantas hyresrätter från utmätning om den utgör eran bostad där ni stadigvarande bor eller om den behövs för förvärvsverksamhet. Det betyder att kronofogden inte kan tvinga er från eran hyresrätt.

Ytterligare information som kan vara bra att veta är att eran egendom utmäts i en särskild ordning. Denna ordning anges i 4 kap. 3-7 §§ utsökningsbalken och är enligt följande:

1. Kontanta medel – under förutsättning att dessa inte behövs för eran försörjning den närmsta månaden, ex. för mat, hyra, kläder och andra nödvändiga utgifter

2. Banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar

3. Lön

4. Fondandelar och aktier

5. Övrig lös egendom – ex. bilar

6. Fast egendom

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?