Kan kronofogden utmäta en bostadsrätt som man fått genom gåva?

Hej!

Undrar om man kan köpa en bostadsrätt och sedan ge det i gåvan till sin mamma .Min son vill hjälpa mig men vi är lite osäkra hur det går. Han själv bor i en villa med sin familj.

Jag har nämligen en gammal skuld hos kronofogden och kan inte varken hyra eller köpa själv en lägenhet och jag är dessutom 60 år .

Den andra frågan är om hur kronofogden ska se på det. Jag vill inte hammna i situationen att min son köper en lägenhet ger den i gåvan till mig och sedan bli av den genom eventuell utmätning av kronofogden. Finns de någon sort av skydd i sådana fall, någon klausul som skyddar oss att sånt händer. Tack i förhand!

Lawline svarar


Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


En bostadsrätt kan, precis som all annan egendom, överlåtas genom gåva. Ett villkor för att den nya ägaren av bostadsrätten ska kunna bo där är att personen antas som medlem i bostadsrättsföreningen, se bostadsrättslagen 6 kap. 1 §. Vissa bostadsrättsföreningar har villkor för att få bo där, exempelvis lägsta ålder eller viss yrkesgrupp, som då måste uppfyllas för att få bo där. Generellt gäller dock öppenhet och de flesta bostadsrättsföreningar har inga sådana villkor uppställda.
Det ställs dock krav på allmän skötsamhet och att man kan betala avgiften till föreningen. Skatteskulder, betalningsanmärkningar och skulder hos kronofogden utgör försvårande omständigheter i den här bedömningen och kan i värsta fall medföra att du nekas medlemskap. Det är ju aldrig en dum idé att höra av sig till bostadsrättsföreningen i förväg och höra med dem hur de gör och vad de lägger vikt vid när en medlemsprövning ska göras.


Läs mer om bostadsrättsföreningarnas medlemsprövning här.Bortsett från att din skuld hos kronofogden kan vara ett problem, så kan bostadsrätter som sagt överlåtas som gåvor. Det måste vid en överlåtelse skrivas ett överlåtelseavtal, se bostadsrättslagen 6 kap. 4 §. I detta skall anges gåvogivaren och gåvomottagaren samt vilken lägenhet det handlar om. Det kan också vara bra att explicit skriva att det handlar om en gåva.


Kan man hindra att kronofogden mäter ut gåvan?

I utsökningsbalken 5 kap. 5 § finns en bestämmelse som stadgar att en egendom ”som till följd av sin beskaffenhet enligt föreskrift vid gåva ej får överlåtas, får ej utmätas”. Regeln innebär alltså att bostadsrätten inte kan utmätas om det i överlåtelseavtalet finns ett villkor om att gåvan ska vara din enskilda och att den inte får överlåtas.

Det finns även en annan regel i utsökningsbalken, 5 kap. 1 § 6 punkten, som innebär att en bostadsrätt inte får utmätas om det med hänsyn till gäldenärens(den skuldsattes) behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning. Detta betyder att en bostadsrätt som anses för stor eller för dyr för ett enmannahushåll kommer att utmätas trots regeln. Kronofogden gör då bedömningen att personen i fråga inte har behov av en såpass stor/värdefull lägenhet.
Denna regel, dvs att bostadsrätter som inte är för värdefulla/stora inte ska kunna utmätas, gäller oavsett om det finns ett villkor i avtalet om att egendomen inte får överlåtas.Jag hoppas att du är nöjd med svaret!
Om det är någonting som fortfarande är oklart så kan du lägga fram det i kommentarsfältet nedan eller ställa en ny fråga.

Lucas CyrénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”