Kan kronofogden utmäta egendom som tillhör någon annan?

Kan min bil utmätas om jag har lånat ut den till en person med betalningsanmärkningar? Kan man skriva att utlåningshandling?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du undrar om kronofogdemyndigheten (KFM) kan utmäta en utlånad bil. Eftersom din fråga handlar om utmätning kommer jag att använda mig av utsökningsbalken (UB).


Vad får utmätas?


För att besvara kan det vara bra att veta vad som faktiskt får utmätas. Regler om utmätning finns i 4 kap. UB. Det framgår av 4 kap. 17 § UB att lös egendom får utmätas, om det är tydligt att egendomen tillhör gäldenären (den som har en skuld). Därefter följer av 4 kap. 18 § UB att gäldenären ska anses vara ägare till lös egendom som denne har i sin besittning, under förutsättning att denna egendom inte kan utpekas tillhöra någon annan. Med andra ord kan man säga att KFM utgår från att den egendom som en gäldenär har hos sig även tillhör denna.


Vad sker om utmätningsbar egendom tillhör någon annan?


Av de nämnda bestämmelserna ovan kan man utläsa att det krävs att det inte framgår att egendomen tillhör någon annan. Det är då du, som påstår dig ha bättre rätt till egendomen, som har bevisbördan för att egendomen tillhör dig. Detta innebär att du på något sätt måste bevisa att bilen tillhör dig, vilket du exempelvis kan göra genom registreringsbevis, köpehandling eller avtal mellan dig och personen du lånat ut bilen till. I det sammanhanget kan det, precis som du nämner, vara till fördel att utfärda någon slags utlåningshandling/avtal där det framgår att bilen tillhör dig och att den endast är utlånad till personen som har betalningsanmärkningar.


I de fall då egendomen, som i ditt fall, tillhör en tredje person och KFM utmätt denna egendomen, så har du som tredje man en månad på dig att väcka talan om saken (4 kap. 20 § UB). Låter du bli att göra saken gällande kommer du förlora din rätt att väcka talan.


Sammanfattning


Svar på din fråga är alltså att ja, KFM kan utmäta din bil om det inte tydligt framgår att denna faktiskt tillhör dig. Sker det en utmätning av din bil, så har du alltså en månad på dig att väcka talan gällande saken. Jag rekommenderar dig därför att utfärda ett avtal mellan dig och personen, eventuellt att du säkerställer att du har registreringsbevis/köpehandlingar nära till hands som kan bekräfta dig som ägare till bilen.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen att återkomma.


Mvh,

Sara JeftenicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo