Kan kronofogden utmäta egendom som inte tillhör gäldenären?

2021-09-10 i Utmätning
FRÅGA
Hej jag har en fråga vad besittning innebär?Jag lånade ett fordon av en bekant. När fordonet parkerats tog kronofogden fordonet i beslag med motivering att jag hade några tusen kr. i skulder. Kan och får fogden göra på detta sätt dvs. ta ett fordon som någon envart har lånat och säga att man ska sälja ägarens fordon för att reglera en skuld som någon annan som enbart lånat fordonet har. Ska fordonets ägare nu anmäla mig till kronofogden med begäran att jag nu ska betala fordonets ägare motsvarande fordonets värde då fogden har detta fordon i beslag. Hur hanterar man lämpligen detta ? Nämnas kan att jag upprepade tillfällen påpekat flr fogden att jag inte äger fordonet utan bara lånat fordonet men det vill man inte lyssna på.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kronofogdemyndigheten är den myndighet som har i uppdrag att hjälpa till i situationer där någon inte fått betalt för något. Jag tolkar din situation som att du lånat ett fordon som senare blivit utmätt av Kronofogdemyndigheten och att du nu undrar om de kan göra detta, samt vad som egentligen menas med besittning.

Vilken egendom kan utmätas?
Egendom som får utmätas är all sådan egendom som inte undantas i Utsökningsbalken (4 kap. 2 § UB). I ditt fall blir då frågan om motorcykeln är sådan som ska undantas. Lös egendom, som motorcykeln är, får utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären (dig) eller genom 18 eller 19 § § Utsökningsbalken ska anses tillhöra dig (4 kap. 17 § UB). I 18 § UB anges att all lös egendom som du har i din besittning anses vara din om det inte framgår att den tillhör någon annan. Begreppet besittning innebär att man har kontrollen över varan. I ditt fall kan besittningen till fordonet konstateras av att du exempelvis har nyckeln till bilen. Det finns alltså ingen grund för att egendomen inte ska kunna utmätas, eftersom du haft besittning över egendomen.

Hur går man tillväga för att få tillbaka utmätt egendom som tillhör annan?
Ibland utmäts egendom som tillhör någon annan, detta eftersom egendom som funnits i gäldenärens besittning presumeras vara dennes. I sådana fall finns en bestämmelse som ger möjlighet att få tillbaka egendomen. Tredje man (den egentlige ägaren till egendomen) ska påstå bättre rätt till egendomen hos kronofogdemyndigheten. Då kommer kronofogdemyndigheten förelägga tredje man att väcka talan inom 1 månad från det att föreläggandet delges. Om tredje man inte väcker talan inom 1 månad efter detta förlorar den möjlighet att hävda bättre rätt till egendomen (4 kap. 20 § UB).

Sammanfattningsvis gäller alltså följande:
KFM har möjlighet att utmäta egendomen genom presumtionsregeln att allt som du som gäldenär har i din besittning tillhör dig. Besittningen kan konstateras av att du har nycklarna till bilen. Tredje man kan dock hävda bättre rätt till egendomen hos kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kommer förelägga tredje man som hävdat bättre rätt att väcka talan inom 1 månad för att få tillbaka sin egendom.

Hoppas du har fått svar på din fråga, du är annars varmt välkommen att kontakta oss igen.

Jakob Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (565)
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning
2021-10-03 Kan arv utmätas av Kronofogdemyndigheten?

Alla besvarade frågor (96369)