Kan kronofogden utmäta egendom som givits i gåva?

2019-07-30 i Utmätning
FRÅGA
Hej!, Jag är på väg att få utmätning av lön hos kronofogden. Men nu är vi på väg att sälja vårt hus och då kommer kronofogden att ta min del av vinsten. Men om jag ger ett gåvobrev till min make på min del av huset, jag äger 25 %. Kan kronofogden ändå utmäta vid vinst av försäljning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kronofogden ska kunna utmäta egendom krävs det att du (gäldenären, den skuldsatta) äger egendomen. Äger inte du egendomen kan kronofogden inte utmäta egendomen (4 kap. 17 § Utsökningsbalken). Vilket innebär om du på ett korrekt sätt ger dina 25 % av huset till din make kan kronofogden som huvudregel inte utmäta din del, eftersom huset då inte är ditt. Du kommer således behöva bevisa att du inte äger någon del av huset genom tex. gåvobrev och att du inte står på lagfarten.

Dock om det skulle vara så att du går i personlig konkurs kan gåvan kunna återvinnas till konkursboet. Viktigt att påpeka är att återvinning av gåva bara sker vid konkurser. Återvinning innebär då att en gåva som ges mellan makar 3 år innan gäldenären sätts i personlig konkurs får återvinnas (se 4 kap. 1 § 5 och 6 § konkurslagen). Återtas till konkursboet och då ingå i de tillgångar som gäldenären har. Vilket innebär att om du skulle vara så att du hamnar i personlig konkurs kan gåvan av den fasta egendomen återgå till dig och konkursboet (se 4 kap. Konkurslagen).

Men så länge det bara rör sig om en vanlig utmätning och ingen personlig konkurs används inte återvinningsreglerna, vilket innebär att om du inte äger någon del av fastigheten kan kronofogden troligtvis inte utmäta en del av vinsten.

Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (443)
2020-07-01 Vad kan vi göra när Kronofogden utmätt egendom som inte är gäldenärens?
2020-06-29 Kan kronofogden utmäta en hyresrätt?
2020-06-25 Hur kan utmätning se ut som?
2020-06-18 Kan jag överlåta min bostadsrätt för att undvika att den utmäts?

Alla besvarade frågor (81721)