Kan kronofogden utmäta aktivitetsstöd som betalas ut av försäkringskassan?

2021-04-24 i Utmätning
FRÅGA
Kan kronofogden utmäta det så kallade aktivitetsstöd som FK betalar ut?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om vad kronofogden kan utmäta finns i utsökningsbalken, förkortad UB. Jag kommer beskriva och förklara de regler som är aktuella, och sedan besvara din fråga med hjälp av dessa.

Vad kan kronofogden utmäta?
Kronofogden får utmäta lös egendom om det framgår att den tillhör gäldenären och som gäldenären har i sin besittning (4 kap. 17 § och 18 § UB). Det betyder att utmätning sker av saker som tillhör den skuldsatta och som den skuldsatta har hos sig. Det kan exempelvis vara möbler som den skuldsatta äger och har i sin bostad som inte är nödvändiga för hemmet och dess skötsel (5 kap. 1 § 2 punkten UB).

Kronofogden kommer dock i första hand ta i anspråk sådana tillgångar som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § 2 stycket UB). Detta innebär att kronofogden kommer först och främst göra en utmätning av pengar, om detta finns tillgängligt. Detta kan vara lön, men också pengar i form av aktivitetsstöd (7 kap. 1 § UB). Det betyder att kronofogden kan utmäta det aktivitetsstöd som försäkringskassan betalar ut.

Beneficieegendom
Kronofogden kan dock inte utmäta hur mycket av lön, aktivitetsstöd eller andra pengar som helst. Utmätning sker på ett belopp som inte överstiger vad gäldenären behöver för att kunna försörja sig och eventuell familj (7 kap. 4 § UB). Det betyder att finns det ingen annan inkomst eller om aktivitetsstödet är lågt, så kan inte kronofogden utmäta hela aktivitetsstödet då den skuldsatte fortfarande ska kunna försörja sig. Sådan egendom som inte kan utmätas kallas för beneficieegendom.

Sammanfattning
Svaret på din fråga är ja, kronofogden kan utmäta ett aktivitetsstöd som försäkringskassan betalar ut. Kronofogden kan dock inte ta hela aktivitetsstödet, utan den skuldsatte måste fortfarande kunna försörja sig och eventuell familj.

Du kan läsa mer om detta på kronofogdens hemsida via dessa länkar:
https://kronofogden.se/Loneutmatning2.html
https://kronofogden.se/Utmatning3.html

Med detta, hoppas jag att jag besvarat din fråga! Om du har fler funderingar, är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (569)
2021-10-26 Utmätning av egendom när du bor tillsammans med andra
2021-10-23 Får Kronofogdemyndigheten utmäta egendom hos mina föräldrar som tillhör mig?
2021-10-22 Får kronofogden utmäta en leasad bil?
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?

Alla besvarade frågor (96586)