Kan kronofogden ta en bil jag köpt på avbetalning av min dotter?

2019-06-30 i Utmätning
FRÅGA
Hej! jag undrar om kronofogden kan ta min bil i fall jag tar den på avbetalning av min dotter säg 1200 .- i månaden utan ränta och på 72 månader. Om inte har ni tips om ett bra kontrakt. Tack på förhand
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tyvärr är det så att kronofogden (KFM) kan ta din bil även om du har den på avbetalning. I 4 kap 17 § utsökningsbalken (UB) står att lös egendom får utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären dvs dig eller om du enligt 18 eller 19 §§ ska anses vara ägare. Av 18 § framgår att det råder en presumtion för att du är ägare om du har egendomen i din besittning. Om du köpt bilen är det dessutom du som är ägare och det gäller även om du köpt den på avbetalning.

Om det är fråga om ett verkligt köp dvs att du faktiskt löpt hennes bil kan hon ha separationsrätt i bilen om hon gjort återtaganderättsförbehåll. Det innebär inte att bilen inte kan bli föremål för utmätning utan endast att hon har rätt att först få betalt ur de medel som inflyter från en eventuell försäljning i KFM:s försorg. Av 5 kap 5 § 2 st UB framgår nämligen att egendom, som gäldenären har förvärvat på kredit under förbehåll om återtaganderätt för kreditgivaren, får utmätas utan hinder av att egendomen ej får överlåtas.

Vänlig hälsning

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (405)
2019-11-28 Kan man som bosatt i Sverige undkomma kronofogden genom att jobba utomlands?
2019-11-21 Utmätning av bil som tillhör tredje man
2019-11-12 Kan KFM utmäta min bil för min pojkväns skulder om bilen står parkerad hos honom?
2019-10-27 Kan fruns besparingar utmätas för mannens skulder?

Alla besvarade frågor (75551)