Kan kronofogden ta en bil jag köpt på avbetalning av min dotter?

2019-06-30 i Utmätning
FRÅGA
Hej! jag undrar om kronofogden kan ta min bil i fall jag tar den på avbetalning av min dotter säg 1200 .- i månaden utan ränta och på 72 månader. Om inte har ni tips om ett bra kontrakt. Tack på förhand
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tyvärr är det så att kronofogden (KFM) kan ta din bil även om du har den på avbetalning. I 4 kap 17 § utsökningsbalken (UB) står att lös egendom får utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären dvs dig eller om du enligt 18 eller 19 §§ ska anses vara ägare. Av 18 § framgår att det råder en presumtion för att du är ägare om du har egendomen i din besittning. Om du köpt bilen är det dessutom du som är ägare och det gäller även om du köpt den på avbetalning.

Om det är fråga om ett verkligt köp dvs att du faktiskt löpt hennes bil kan hon ha separationsrätt i bilen om hon gjort återtaganderättsförbehåll. Det innebär inte att bilen inte kan bli föremål för utmätning utan endast att hon har rätt att först få betalt ur de medel som inflyter från en eventuell försäljning i KFM:s försorg. Av 5 kap 5 § 2 st UB framgår nämligen att egendom, som gäldenären har förvärvat på kredit under förbehåll om återtaganderätt för kreditgivaren, får utmätas utan hinder av att egendomen ej får överlåtas.

Vänlig hälsning

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå :; Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 19:51
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (388)
2019-08-15 Handpant och sakrättsligt skydd
2019-08-13 Ditt hus ska inte utmätas för din partners skulder
2019-08-01 Får Kronofogden utmäta ersättning från trygghetsförsäkring vid arbetsskada?
2019-07-30 Kan kronofogden utmäta egendom som givits i gåva?

Alla besvarade frågor (72048)