Kan Kronofogden ta andras saker hemma hos mig vid utmätning?

2020-08-24 i Utmätning
FRÅGA
Kan kronofogden ta min särbos saker hen har hos mig vid en utmätning på mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Problemet som kan uppstå när man förvarar någon annans egendom där man själv bor är att Kronofogden kan få det svårt att avgöra vilka saker som är dina och vilka som är särbons.

Vad får Kronofogden utmäta?

Det som Kronofogden får utmäta framgår främst i 4 kap. 4 kap. Utsökningsbalken (UB). Enligt turordningen är det först och främst kontanta medel, banktillgodohavanden och lön som utmäts för den skuldsatte (4 kap. 3 § UB). Skulle det inte finnas någon lön att utmäta kan myndigheten utmäta lös egendom (4 kap. 7 § UB).

Vid en utmätning av din lön kommer Kronofogden direkt vända sig till arbetsgivaren som kommer dra av en summa från lönen varje månad och betalar till Kronofogden istället. Bestämmelserna kring utmätning av lön finns i 7 kap. 3 § UB där det framgår att arbetsgivaren ska hålla inne en del av din lön som sedan kommer betalas ut direkt till Kronofogden.

Vidare kan egendom som din särbo har hos dig komma att bli aktuellt för en utmätning. Detta genom att Kronofogden kan utmäta egendom som du framgår som ägare till (4 kap. 17 § UB). I 4 kap. 18 § UB kan du anses vara ägare till lös egendom som finns i din besittning om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan. Det innebär att egendom som finns hemma hos dig förutsätts ägas av dig. Om du inte äger egendomen måste du eller särbon kunna bevisa det. Framgår det inte på något sätt att det är din särbos egendom kan detta alltså komma att utmätas för dina skulder i de fall Kronofogden väljer att utmäta egendomen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (522)
2021-04-10 Kan kronofogden sälja samägd fastighet?
2021-04-09 Kan kronofogden utmäta skatteåterbäringen, även om man lever under existensminimum?
2021-03-31 Utmätning av bil för dotterns skulder
2021-03-30 Turordning vid utmätning

Alla besvarade frågor (91198)