Kan kronofogden sälja en hel fastighet om en delägare har obetalda skulder?

FRÅGA
Jag har en fråga om skulder hos kronofogden vid arv. Jag och min syster äger gemensamt en fritidsfastighet i Norrbotten. Vi äger hela fastigheten tillsammans men förfogar över varsin stuga. Vi har vardera tre barn totalt sex barn alltså. Ett av mina barn har strulat ganska mycket och har mycket skulder hos kronofogden. Vad händer när någon av oss avlider eller när båda har avlidit och stugan ägs av sex personer och en av dessa har skulder hos kronofogden? Kan hela fastigheten behöva tvångsinlösas av kronofogden eller måste de andra fem lösa ut hans del?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Var finns detta reglerat?
Försäljning av fastighet genom så kallad "exekutiv försäljning" finner vi 8 kap Utsökningsbalken (UB). I detta kapitel finner vi mer specifikt 8-9§§ om "andel i egendom" vilket är passande för din fråga. Här stadgas att lagen om samäganderätt (SamägL) blir tillämplig när det gäller försäljning av andel i egendom.

Kan kronofogden sälja hela fritidsfastigheten?
Kronofogden kan sälja hela egendomen om gäldenären (den som är skuldsatt) eller annan delägare begär att den säljs. Om någon dock vill att hela egendomen ska säljas så ska de andra få uttala sig i ärendet. Egendomen får inte säljas om en delägare då visar "synnerliga skäl för anstånd", vilket är väldigt restriktivt vid utmätning. Om det ändå föreligger anståndsskäl så säljs enbart den utmätta andelen för sig, se 8-9§§ UB samt 6§ SamägL.

Sammanfattning
Ja, kronofogden kan sälja fritidsfastigheten om någon av delägarna vill att det sker samt att det inte föreligger "synnerliga skäl för anstånd" enligt 6§ SamägL.Jag hoppas detta besvarar din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isak Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Exekutiv försäljning (36)
2019-01-10 Vad för krav på information finns det vid kungörelse av offentlig auktion?
2018-12-30 Tillämpning av 8:8 UB
2018-09-24 Kan kronofogden sälja en hel fastighet om en delägare har obetalda skulder?
2018-07-23 Hur beräknas det löpande tillägget i 6:3 jordabalken?

Alla besvarade frågor (68021)