Kan Kronofogden mäta ut makans eller barnens besparingar vid makens obestånd?

Kan kronofogden mäta ut makans besparingar om maken hamnar på obestånd?

Eller mindreåriga gemensamma barnens sparpengar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag utgår från att din fråga handlar om Kronofogdens möjligheter att utmäta besparingar i form av pengar som finns på ett bankkonto.

Utsökningsbalken reglerar vad Kronofogden får ta vid en utmätning och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.

Vardera make står för sina egna skulder och enbart den skuldsattas egendom får utmätas men det finns presumtionsregler

Först kan konstateras att vardera make står för sina egna skulder vilket innebär att makans egendom inte ska utmätas av Kronofogden för att betala sin makes skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken).

Utgångspunkten är alltså att enbart den egendom som är den skuldsattas kan utmätas. Utsökningsbalken anger dock ett antal presumtionsregler som gör att Kronofogden kan anta att viss egendom tillhör den skuldsatta, även om egendomen egentligen är någon annans (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Detta eftersom det annars hade varit alldeles för lätt för den skuldsatte att undandra sin egen egendom med enbart hänvisning till att egendomen tillhör någon annan.

När Kronofogden gör en utmätning kommer de utgå från att allt som finns i makens besittning är hans egendom (4 kap. 18 § utsökningsbalken). Begreppet besittning innebär lite förenklat allt som maken innehar exempelvis i hemmet eller på ett bankkonto i makens namn. För att Kronofogden inte ska ta den egendom som är makans krävs att någon bevisar att paret antingen samäger egendomen eller att det framgår att egendomen enbart tillhör makan (4 kap. 19 § utsökningsbalken).

Vad som gäller makans besparingar beror på vem som står på bankkontot

Om makans besparingar finns på ett bankkonto i enbart makans namn ska inte detta utmätas eftersom makan ensamt besitter pengarna som tillhör henne. Om pengarna istället finns på makens bankkonto anses maken besitta dessa och Kronofogden kan därför utmäta pengarna om inte annat motbevisas (4 kap. 17 och 18 § utsökningsbalken).

Om besparingarna finns på ett gemensamt bankkonto kan pengarna antas tillhöra båda makarna hälften var, om inte annat motbevisas (1 § andra meningen lag om samäganderätt). Att detta kan antas framgår även av rättsfallen NJA 1988 s. 112 och NJA 2015 s. 763. Om makan eller maken kan bevisa att det är ett gemensamt bankkonto har Kronofogden enbart rätt att ta den del som tillhör den skuldsatta, rimligen halva beloppet på kontot.

Vad som gäller gemensamma barns sparpengar beror också på vem som står på bankkontot

Om barnens sparpengar finns på ett bankkonto som maken står på kan Kronofogden eventuellt anse att pengarna tillhör maken eftersom han besitter bankkontot. För att Kronofogden inte ska utmäta dessa pengar krävs därför att det motbevisas att någon annan äger dessa (4 kap. 18 § utsökningsbalken).

Om barnens sparpengar finns på ett bankkonto i makans namn ska inte Kronofogden utmäta dessa eftersom makan anses besitta pengarna (4 kap. 17 § utsökningsbalken).

Även om pengarna inte anses tillhöra maken eller vara i hans besittning så kan Kronofogden ändå utmäta pengarna

Även om maken inte besitter pengarna eller att pengarna inte anses tillhöra honom så kan Kronofogden ändå utmäta pengarna. Detta under förutsättning att Kronofogden bevisar att det föreligger sannolika skäl att egendomen ändå tillhör maken (4 kap. 22 § utsökningsbalken).

Sammanfattning

När det gäller makans besparingar kan Kronofogden utmäta dessa om pengarna finns på makens bankkonto eller ett gemensamt konto. För att Kronofogden inte ska utmäta dessa krävs att annat motbevisas. Samma gäller för barnens sparpengar – finns pengarna på makens bankkonto eller maken och makans gemensamma bankkonto måste annat motbevisas för att pengarna inte ska anses vara makens. Notera dock att Kronofogden ändå kan utmäta pengarna om de bevisar att det föreligger sannolika skäl till att egendom ska anses tillhöra maken.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”