Kan kronofogden mäta ut försäkringsersättning

Hej Jag har lön utmaning från kronofogden. Samt jag hade mobile o egen grejer som blivit stöld och jag kommer göra stöld anmäla? Är det möjligt att kronofogden utmäna den utbetalning som min försäkring bolag kommer göra för de stölda grejer

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!


Kronofogdens möjligheter att mäta ut din egendom regleras i Utsökningsbalken som du kan hitta (här).


Vilken egendom kan kronofogden mäta ut?

Kronofogden får ta in anspråk all egendom som hör till dig som gäldenären om det inte finns någon lag som säger att egendom inte får utmätas (4 kap. 2 § Utsökningsbalken). Bland annat förekommer en rad undantag från utmätning i 5 kap. Utsökningsbalken. När det kommer till försäkringspengar så föreligger inget undantag till utmätning för försäkring på lös egendom, det vill säga mobiltelefon och andra grejor (15 kap. FAL).


Sammanfattning

Huvudregel är att kronofodgen kan utmäta försäkringspengarna då det inte finns något undantag för utmätning (4 kap. 2 § utsökningsbalken). Däremot så kan det gå att hävda att mobilen är ett föremål som undantas från utmätning och att du behöver försäkringspengarna för att skaffa dig en ny (5 kap. 1 § första stycket, första punkten utsökningsbalken). I annat fall kan du hävda att du behöver en mobil för att kunna jobba/tjäna pengar och du behöver försäkringspengarna för att köpa en ny mobil ( 5 kap. 1 § första stycket tredje punkten utsökningsbalken). Huruvida detta kommer godkännas av kronofogden eller inte kan jag inte säga med säkerhet men åtminstone så har det skett när pengar som inte får utmätas har använts för att köpa lös egendom (NJA 2018 s. 966).


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo