Kan kronofogden göra utmätning på ett lönebidrag?

2021-03-20 i Utmätning
FRÅGA
Min arbetsgivare får lönebidrag för att anställa mig då jag har en funktionsnedsättning och hjärnskada sedan födseln. Kan kronofogden göra utmätning på bidraget?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Såsom jag tolkar din fråga, undrar du om kronofogden kan utföra en utmätning på det lönebidrag som din arbetsgivare får när denne anställer dig. Jag tolkar även din fråga som att det gäller utmätning av kronofogden för skulder som du har.

Vad får utmätas?
Regler kring utmätning finns i utsökningsbalken, som förkortas UB.

Det som får utmätas är lös egendom som det framgår att det tillhör gäldenären (den som har skulderna), och som denne har i sin besittning (4 kap. 17 § och 18 § UB). Det betyder att utmätning sker av saker som tillhör den skuldsatta.

Utmätning kan också ske av gäldenärens lön, med andra ord den ersättning som den anställde får för sitt arbete hos arbetsgivaren (7 kap. 1 § UB). Utmätning sker då på ett belopp som inte överstiger vad gäldenären behöver för att kunna underhålla sig och eventuell familj (7 kap. 4 § UB). Det belopp som inte får utmätas kallas för förbehållsbelopp, och består av den anställdes boendekostnad och ett bestämt belopp som kallas normalbelopp. Normalbeloppet ska täcka gäldenärens vanliga levnadskostnader (7 kap. 5 § UB).

Lönebidrag
Det finns olika typer av lönebidrag:
- Lönebidrag för att utveckla kompetens och arbetsförmåga för framtida jobb eller studier
- Lönebidrag för anställning som ökar möjligheter att få och behålla ett jobb som passar arbetstagarens kompetens och färdigheter
- Lönebidrag för en trygg anställning och ger ett långvarigt stöd att få och behålla ett jobb

Jag kan inte utläsa vilken sorts lönebidrag just din arbetsgivare får vad gäller din anställning, men ett lönebidrag är ett belopp som arbetsgivaren får för att exempelvis anpassa arbetsplatsen men kan också vara ett bidrag till den anställdes lön. Bidraget kan på så vis indirekt vara en del av din lön, och kan då också utmätas. Men kronofogden kan inte rikta en utmätning mot bara bidraget i sig, utan då sker utmätning av bidraget som en del av din lön, eftersom lönen kan utmätas till ett visst belopp.

Sammanfattning
Den egendom som får utmätas är den som tillhör gäldenären, och som gäldenären har i sin besittning. Kronofogden kan också utföra utmätning i gäldenärens lön, men gäldenären ska fortfarande få ut ett belopp som täcker dennes levnadskostnader.

Det lönebidrag som din arbetsgivare får för att du är anställd, kan inte kronofogden enskilt utmäta för dina skulder. Bidraget kan ingå som en del av lönen, och kan då indirekt utmätas vid en utmätning av din lön.

Du kan läsa mer om vad lönebidrag är på bland annat arbetsförmedlingens hemsida: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/lonebidrag

Du kan även läsa mer om hur en löneutmätning går till på kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Loneutmatning2.html

Jag hoppas jag har tolkar din fråga rätt, och att jag har besvarat den. Skulle jag ha tolkat din fråga fel, eller om du har fler funderingar, är du välkommen att återkomma till oss på Lawline så hjälper vi dig vidare!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (564)
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning
2021-10-03 Kan arv utmätas av Kronofogdemyndigheten?
2021-09-30 Kan lånad bil utmätas?

Alla besvarade frågor (96356)