Kan Kronofogden gå in på mitt konto och dra av pengar för avbetala skulder?

Kan kronofogden gå in på mitt konto och hämta pengar ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utmätning av egendom regleras i utsökningsbalken (UB).

I mitt kommer jag förklara vad som gäller när man har en pågående utmätning, dvs. har skulder som finns hos Kronofogden. Som även förutsätter att Kronofogden har undersökt om det finns tillgångar som är utmätningsbara och som kan antas inbringa pengar för att avbetala skulder (4 kap. 9 § UB).

Innan egendom utmäts av Kronofogden har du som enskild person en rätt att bli underrättad om att utmätning av egendom som har ekonomiskt värde kommer att att ske (4 kap. 12 § UB). Undantaget från rätten till underrättelse är om Kronofogden anser att det finns en risk att du annars skulle undanskaffa tillgångar på ditt sparkonto eller om det är brådskande (4 kap. 12 § andra stycket UB).

Med andra ord kan Kronofogden utan din kännedom - utmäta tillgångar på ditt sparkonto, utan att du blir underrättad detta. Men det kräver som sagts att det finns vissa skäl till det.

Skulle Kronofogden utmäta tillgångar på ditt sparkonto, utan att du blir meddelad om det, har du rätt att begära en rättelse hos Kronofogden om du skulle anse att ett beslut som har fattats är felaktigt. Information om hur man går till väga finner du på deras hemsida, här:

Sammanfattnings kan Kronfogden ta pengar på ditt sparkonto utan att du blir underrättad. Det finns flera olika skäl till det, som nämnts ovan (risk för att du skulle undanskaffa egendom eller om saken är brådskande, dvs. det är viktigt att skulderna som finns hos dem betalas av - genom utmätning av dina tillgångar), men också om du till exempel inte följt din avbetalningsplan.

Mitt råd till dig är att du kontakta Kronfogden om du vill få mer detaljerad information om vad som gäller i ditt fall, samt hur mycket de har rätt att dra av från ditt sparkonto (hur mycket de har rätt att dra av har att göra med hur mycket skulder du har). Kontaktuppgifter till Kronofogden finner du här:

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle SewelénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo