Kan Kronofogden begära tvångsförsäljning av samägd fastighet?

2019-06-11 i Utmätning
FRÅGA
Hej, jag äger en åttondel av ett torp. Min man äger en åttondel. Hans släkt, en moster äger en fjärdedel och två kusiner äger varsin åttondel och en kusin äger en fjärdedel. Kusinen med en fjärdedel har skulder till fordringsägare i dödsbo. Kan fastigheten tvångsförsäljning eller på något vis avyttras utan vårt samtycke?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När flera gemensamt äger t.ex. en fastighet blir reglerna i samäganderättslagen, SamägL, tillämpliga. Lagen reglerar vad som gäller mellan delägarna och även när en delägare kan begära tvångsförsäljning av en fastighet.

Enligt indragningsregeln i Utsökningsbalken, UB, kan fastigheten i dess helhet utmätas för en av delägarnas skulder. Begäran om tvångsförsäljning kan ske av Kronofogden (8 kap. 8 § UB). Sökanden måste vända sig till Kronofogden med begäran och Kronofogden sedan ansöka om tvångsförsäljning efter utmätning. I annat fall utmäts endast den skuldsattes andel i fastigheten (8 kap. 9 § andra stycket UB).

Som svar på din fråga innebär det att om en av delägarna har skulder och sökanden vänder sig till Kronofogden, då kan Kronofogden efter utmätning begära tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen regler (jfr 6-7 § SamägL).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (437)
2020-05-12 Utmätning när ena maken har skuld
2020-05-06 Utmätning av arv
2020-04-30 Överlåtelse av pengar och utmätning av dessa
2020-04-29 Utmätning av aktier

Alla besvarade frågor (80275)