Kan Kronofogdemyndigheten utmäta mitt erhållna skadestånd?

hej jag ska få ett skadestånd för att jag blev kidnappad,kränkning och misshandel men jag har skuld hos kronofogden får dom göra utmätning på skadeståndet?

Lawline svarar

Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar vad du har gått igenom.

Vad gäller vid utmätning?

Huvudregeln är att ersättning som sätts in på ett bankkonto där det redan finns medel eller där det flyter in andra medel som exempelvis lön, bidrag eller liknande, kan bli föremål för utmätning eftersom ersättningen sammanblandas med andra medel. Det finns däremot ett undantag i 5 kap. 7 § utsökningsbalken (UB), som fastslår att skadestånd på grund av personskada under vissa omständigheter inte får utmätas. Skadestånd med anledning av personskada anses ha en så pass stark personlig prägel att det bör vara fredat från utmätning, enligt SOU 1964:157 s. 246. Det som krävs är dock att skadeståndet måste hållas avskilt från andra ekonomiska tillgångar och ska tillgodose ett kvarvarande försörjningsbehov alternativt om mindre än två år har förflutit sedan att skadeståndet har erhållits.

Sammanfattning

Kort sammanfattat innebär detta att Kronofogdemyndigheten alltså får utmäta skadeståndet om du inte har avskiljt det från dina andra ekonomiska tillgångar. Om du har haft skadeståndet blandat med andra pengar i ett konto så går det inte att avskilja. Det ska ha märkts på något sätt så att det går att direkt hänföra till skadeståndet. Skulle det vara så att Kronofogdemyndigheten utmäter ett visst belopp från ett konto där alla dina medel är blandade, så kan du inte bevisa att det just är skadeståndet som utmätts! Ju mer pengar som har flutit in i ditt bankkonto sedan utbetalningen, desto svårare blir det för dig att kunna peka ut skadeståndsbeloppet. Genom att då hålla skadeståndet avskilt från dina andra medel, kan du slippa en framtida utmätning av ditt skadestånd.

Hoppas att allt löser sig och att du känner att du fick din fråga besvarad! Har du ytterligare frågor så ska du inte tveka på att höra av dig igen.

Allt gott,

Suana TaficRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo