Kan Kronofogdemyndigheten utmäta merkostnadsersättning från Försäkringskassan?

2021-07-13 i Utmätning
FRÅGA
Kan kronofogden utmäta beviljad merkostnadsersättning som FK betalar ut?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att den beviljade merkostnadsersättningen som Försäkringskassan betalar ut är avsedd att täcka de merkostnader som beror på en vuxen persons funktionsnedsättning. Merkostnadsersättningen infördes 2019 och den är avsedd att ersätta bland annat handikappersättningen.

Huvudregeln är att Kronofogdemyndigheten kan utmäta all ersättning som sätts in på ett bankkonto där det redan finns medel eller där det flyter in andra medel som exempelvis lön, bidrag, pension, sjukpenning eller liknande. Detta eftersom ersättningen sammanblandas med andra medel.

När det gäller specifikt merkostnadsersättning som en person får för att täcka merkostnader för en funktionsnedsättning, så får dock inte Kronofogdemyndigheten utmäta denna ersättning. Detta eftersom merkostnadsersättningen är avsedd att täcka specifika merkostnader med anledning av funktionsnedsättningen (utsökningsbalken 7 kap. 1 § första stycket 5 p.). Merkostnadsersättningen ska inte tas upp som inkomst vid bestämmandet av förbehållsbeloppet och ingen utmätning sker alltså i merkostnadsersättningen.

Sammanfattningsvis, så får inte Kronofogdemyndigheten utmäta merkostnadsersättning som har beviljats för att täcka specifika merkostnader som uppstår med anledning av en persons funktionsnedsättning.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?