Kan kronofogdemyndigheten utmäta egendom som utgör säkerhet för en annan skuld?

Jag äger en bil.bilen utgör en säkerhet för en skuld kan kronofogden mäta ut den trots att den utgör en säkerhet för ngn annan

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om kronofogden kan utmäta din bil, trots att den utgör säkerhet för en skuld du har till någon annan.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Ja, kronofogden kan mäta ut bilen trots att den utgör säkerhet.

Kan kronofogden utmäta bilen?

Kronofogden kan mäta ut all egendom som tillhör dig (4 kap. 17 § utsökningsbalken (UB)).

Bilen tillhör fortfarande dig, även om den är säkerhet för en skuld du har till någon annan. Därför kan kronofogden utmäta den.

Det spelar i princip ingen roll vilken slags säkerhet bilen utgör. Omfattas bilen av ett återtagandeförbehåll hindrar inte det utmätning (5 kap. 5 § andra stycket UB).

Däremot kan det faktum att bilen utgör säkerhet påverka hur mycket som blir över för att betala den som begärde utmätningen. Panthavare ska t.ex. i princip få betalt före den som sökte utmätning (4 § förmånsrättslagen), om det rör sig om olika personer.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med utmätning är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”