Kan köparen av ett radhus kräva kompensation för avsaknad av golvvärme 2,5 år efter affären?

2017-09-27 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej! Vi sålde vårt radhus i februari 2015. I vår objektsbeskrivning hade mäklaren felaktigt fört in att det finns golvvärme i tvättstugan. En yta där det p.g.a. inspektionslucka i golvet gör det smått omöjligt att lägga in golvvärme. Vi såg inte detta misstag och det gjorde inte köparen heller (en familj med tummen mitt i hand ska tilläggas). Under de 2,5 åren familjen bodde i huset har de inte reagerat på att det saknas golvvärme. Familjen har nu i sin tur sålt radhuset vidare och deras mäklare plankade objektsbeskrivningen, med följden att golvvärmen återigen skrevs ut. Beskrivningen godkändes av säljande familj. Ny köparna har efter köp uppmärksammat avsaknaden av golvvärme (samt diverse andra saker som vi inte är ansvariga för) och försöker få ersättning från antingen mäklaren eller den säljande familjen. Nu har den säljande familjen vänt sig till oss och kräver skadestånd. Hur långt tillbaka i tiden bär man ansvar för felaktig beskrivning? Vem bär ansvar? Hur räknas ersättningen ut när det inte går att lägga in golvvärme i tvättstugan? Vi har god kontakt med nuvarande ägare och ingen jurist är än så länge inkopplad. Känner att det är svårt att reda ut. Hjälp!
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar ur något hänseende behöver kompletteras eller förtydligas är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Jag kan glädja dig med beskedet att detta faktiskt inte är en särskilt komplicerad frågeställning. Det kokar helt och hållet ned till om det är acceptabelt av er köpare att 2,5 år efter affären klaga på avsaknaden av golvvärme.

Min bestämda uppfattning är att det är på tok för sent. Både enligt 32 § köplagen (som gäller vid köp av bostadsrätter) och 4 kap. 19 a § jordabalken (som gäller vid köp av fastigheter) måste reklamation av fel ske inom ”skälig tid”. Vad som är skälig tid varierar beroende på felets karaktär men utgångspunkten är att köparen ska reklamera så fort hen upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Om det rör sig om en bostadsrätt, vilket jag förvisso får intrycket av att det inte gör, upphör t.o.m. reklamationsfristen automatiskt efter 2 år (se 2 st. i den nämnda paragrafen).

Även om det är svårt att säga exakt när dina köpares reklamationsfrist löpte ut vågar jag påstå att det skedde långt tidigare än de 2,5 år som nu är aktuellt. Golvvärme är ju en i allra högsta grad praktisk företeelse, så att den funktionen saknades borde rimligtvis ha uppdagats så snart de började nyttja tvättstugan. Att efter såhär lång tid kräva ersättning känns faktiskt, för att tala klarspråk, ganska korkat.

Sammanfattningsvis bedömer jag att du inte har något som helst juridiskt ansvar för detta (vilket du på ett vänligt men bestämt sätt bör kommunicera till din köpare). Däremot finns det ingenting som hindrar att den senaste köparen, som verkar vara lite mer alert, kräver kompensation från din köpare. De har ett eget avtalsförhållande som inte har någon formell koppling till den affär du gjorde 2015. Eventuellt kan mäklaren i den senaste affären också bli indragen – men det är ju inget du behöver ödsla någon energi på att fundera över.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?