Kan köp av fastighet räknas som förskott av arv

Hej! Min mormor änka hade 6 barn. När hon dog levde 5 av hennes barn. Jag är barnbarn och arvtagare efter min mamma som är död. Mormor var gravt dement och hade god man i 2 år innan hon dog. I samband med att hennes lantbruksegendom såldes, samtyckte alla arvtagare till att försäljning av denna och andra fastigheter också såldes. Vi samtyckte även till att en av mina morbröder köpte dessa övriga fastigheter.

Min fråga är: Kan man nu räkna hans köp som framtida arv och påverkar det i så fall bouppteckningen nu när mormor dött? Alltså att han får mindre i arv eftersom han fått förmånen att köpa dessa fastigheter.

Mvh Sylvia

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Bouppteckningen

Under bouppteckningen antecknas den avlidnes tillgångar och skulder såsom de var vid dödsfallet, 20 kap 4 § Ärvdabalk (1958:637), ÄB, se https://lagen.nu/1958:637. Efter att bouppteckningen är gjord ska alla skulderna i dödsboet betalas och de tillgångarna som vid det tillfället är kvar kommer att ingå i arvskiftet, jämför 23 kap 2 §, ÄB, där det uppges att om någon av dödsbodelägarna motsätter sig det får boet inte skiftas innan alla skulder är betalda. Anledningen är helt enkelt att dödsboet kan kräva tillbaka egendom som är skiftad om en borgenär begär betalning av skulden, så kallad återgång.

Förskott på arv

Vid ett förskott på arv behandlas gåvor givna av den avlidne under sin livstid till arvtagarna 6 kap 1 §, ÄB.

Sammanfattningsvis

Att ni som dödsbodelägare bestämt tillsammans att morbröderna har fått köpa fastigheterna kommer inte att ses som ett förskott på arv. Det ska vara gåvor givna av den avlidna för att det ska kunna utgöra förskott på arv. Det kommer att påverka bodelningen på så sätt att istället för att tillgångarna utgör fastigheter kommer de att utgöras av likvida medel, alltså pengar.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning