Kan kontouttag räknas som förskott på arv?

Hej! Jag har en fråga om arv. Min farmor har avlidit och min pappa är avliden så nu har jag och mina två syskon ärvt pappas del efter farmor som bröstarvingar. Min farmor har även två döttrar(fastrar). Så det är nu vi som ska dela arvet. Min pappa bodde tillsammans med farmor. Nu har min faster gjort bouppteckning där hon gjort en sammanställning på uttag från farmors konto som hon nu anser ska ses som ett arvförskott till min pappa. Har hon rätt att göra så?det finns inget skrivet. Med vänlig hälsning, Marie

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som är förskott på arv:
Huvudregeln gällande gåvor till barn är att det mesta ska ses som ett förskott på arv om inget annat sägs eller skrivs vid kontraktstillfället eller att man kan anta vid tillfället att det inte skulle ses som ett förskott (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det som helt kan undantas från att ses som ett förskott på arv är saker föräldrarna har betalt som ingår i underhållsskyldigheten när barnet växer upp (6 kap. 2 § ärvdabalken). Rent generellt brukar man dock inte se presenter under livstiden som förskott på arv eller annat man får under uppväxten när det rör sig om små summor.

Uttag från konto:
Enbart baserat på att det kontoutdrag gjorda från din farmors konto är det svårt att avgöra om det är förskott på arv. Generellt kan dock sägas att om det rör sig om betydligare summor som har tagits ut till din pappa och det går att bevisa att det är din pappa som har fått pengarna kan det räknas som förskott på arv. Detta då det ska ses som en gåva och tanken bakom reglerna är att barnen ska behandlas lika. Har då det ena barnet fått en gåva eller liknande av betydande belopp ska detta räknas av vid ett arv så att de andra barnen hamnar i samma eller likvärdig ekonomisk ställning. Så beroende på vad din faster har för bevis gällande kontouttagen kan det räknas som ett förskott på din farmors arv.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Mathilda WihlborgRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning