FrågaAVTALSRÄTTAvtal20/11/2018

Kan konkurrensklausul i aktieägaravtal tillämpas vid avsked?

Om jag äger aktier i det bolag jag jobbar (ca 1 promille av totalen) och blir avskedad av arbetsgivaren, kan de då hävda att konkurrens klausulen som finns i aktieägar avtalet är giltig?

Jag menar jag måste ha rätt att försörja mig och om arbetsgivaren uppenbarligen inte vill ha mig så måste jag väl vara fri att söka anställning även i konkurrerande verksamhet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konkurrensklausul för anställd

När det kommer till konkurrensklausuler kan en arbetsgivare endast göra den gällande under förutsättning att arbetsgivaren velat ha kvar arbetstagaren i tjänsten. En konkurrensklausul bör därför inte kunna göras gällande om arbetsgivaren tidigare sagt upp arbetstagaren p.g.a. arbetsbrist, eller som i detta fallet, att du blivit avskedad. Något annat skulle märkbart på ett fullt orimligt sätt försämra den friställdes möjlighet att slå mynt av sina kunskaper på arbetsmarknaden.

Du bör alltså utan hinder av konkurrensklausulen kunna jobba hos en konkurrent om du blir avskedad.

Konkurrensklausul för aktieägare

Gäller frågan konkurrensförbud för aktieägare blir situationen lite annorlunda. Till att börja med har aktieägare inte någon lojalitetsplikt mot bolaget denne äger aktier i. Samtidigt finns det inte skyddsregler för aktieägare på samma sätt som för anställda, även om det är fråga om en privatperson, vilket medför att man kan ha konkurrensförbud för aktieägare som skulle anses vara oskäliga för en arbetstagare.

Eftersom skäligheten av en klausul i ett aktieägaravtal skall bedömas bör därför behovet av konkurrensbegränsningen vägas mot aktieägarens intresse av frihet. I det specifika fallet föreligger förmodligen ett genuint skyddsbehov då du inte enbart ägt aktier, utan även innehaft positionen som anställd, varigenom du får antas ha kunnat tillgodogöra dig vissa mängder skyddsvärd information, som skulle kunna användas i en konkurrerande verksamhet. Det är alltså viktigt att fundera på din ställning i företaget och din bransch. Hur avgörande har du varit för företaget och hur stor nytta skulle en konkurrerande verksamhet kunna dra av din kunskap som du har förvärvat där är viktigt att fundera på.

Mot konkurrensklausulens tillämpning talar att du blivit avskedad. Däremot måste klausulen tolkas i dess helhet för att kunna tillhandahålla ett mer precis svar. Min uppfattning är dock att du bör kunna anföra att du får inträda i annan tjänst eftersom du avskedats.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”