Kan kommunen ta tillbaka beslut om skolplacering?

Hej!

Vi har precis fått beslut om att vår dotter blivit antagen till den skola (förskoleklass) som vi har önskat i första hand. Ett knappt dygn efter att vi läst detta placeringsbesked via kommunens hemsida, så vill kommunen nu göra om valet p.g.a. av att de missat att lägga in några elever i systemet (om jag har förstått det hela rätt). Min fråga är, är inte detta ett myndighetsbeslut om placering, där ett positivt besked inte får tas tillbaka?

Tacksam för snabbt svar!

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett gynnande beslut om skolplacering får som huvudregel inte tas tillbaka, precis som du säger. Det finns tre undantag till huvudregeln. Dessa är:

Säkerhetsskäl - om det är fara för liv och säkerhet


Vilseledande - om någon har ljugit i sin ansökan

Återkallelseförbehåll - om kommunen har angett något förbehåll när beslutet meddelades

Inget av undantagen verkar tillämpligt när jag utgår från det du skriver i din fråga. Det är kommunen som har gjort ett misstag och bör stå för konsekvenserna av misstaget.

Om ert beslut ändå tas tillbaka kan ni anmäla den felaktiga handläggningen till JO. Det är viktigt att tänka på att JO inte kan ändra beslutet, utan bara rikta kritik mot kommunen pga. den felaktiga handläggningen. Information om hur ni gör en JO-anmälan finns på JO:s webbsida: jo.se/sv/JO-anmalan/

Om ni får ett annat beslut om skolplacering, efter att kommunen har gjort om valet, kan ni överklaga det till förvaltningsrätten och säga att ni redan fått ett beslut som ska gälla. Det ska stå i beslutet hur lång tid ni har på er att överklaga det. Överklagandet ska skickas till kommunen, eftersom det är de som tagit beslutet. Sen är det kommunen som ska skicka vidare överklagandet till förvaltningsrätten. Ni kan läsa mer om hur ni gör för att överklaga här: domstol.se/Myndighetsbeslut/Overklaga-myndighetsbeslut/


Hoppas ni är nöjda med svaret, annars är ni välkomna att höra av er till Lawline igen!

Lycka till!

Vänlig hälsning,

Caroline OravaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”