Kan kommunen återkalla ett beviljat bygglov?

2020-06-09 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
HejYtterligare fråga kring överklagande kring beviljat bygglov vid byte av kulör på fasad. Kommunen ska komma och inspektera färgvalet. Kan kommunen själva ändra sitt beviljande i efterhand nu när de ser resultatet av färgen? Eller ligger nu ansvaret hos oss rågrannar för överklagan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Kommunen räknas som en kommunal förvaltningsmyndighet. Därför blir förvaltningslagens regler om ändring av gynnande beslut tillämpliga. Ett beviljat bygglov är ett gynnande beslut. Som huvudregel får gynnande förvaltningsbeslut inte ändras. Det finns dock tre undantag från huvudregeln som kan göra att kommunen kan återkalla bygglovet:

1. Om beslutet eller de föreskrifter som beslutet grundats på innehåller ett återkallelseförbehåll

2. Om det finns tvingande säkerhetsskäl

3. Om grannarna som sökt bygglovet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter

(37 § FL).

Tvingande säkerhetsskäl lär troligtvis inte bli aktuellt i en fråga som gäller byte av kulör på en fasad. Tvingande säkerhetsskäl tar mer sikte på människors och djurs hälsa, exempelvis vid rasrisk eller explosionsrisk. Det framgår inte heller att grannarna skulle ha lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter till kommunen om vilken färg de tänkt måla fasaden med. Som jag ser det är den enda möjligheten för kommunen att återkalla sitt beslut om bygglov ifall de förenat beslutet med ett återkallelseförbehåll.

Om ni som grannar vill vara säkra på att beslutet om bygglov omprövas hade jag därför rekommenderat er att överklaga beslutet. Jag klistrar in mitt tidigare svar med instruktioner kring hur ett överklagande går till:

"Om du vill överklaga bygglovet så är det länsstyrelsen som prövar överklagandet (13 kap. 3 § PBL). Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut du vill ska ändras och på vilket sätt du vill att det ska ändras. Du ska lämna överklagandet till din kommun som fattat beslutet om bygglovet (43 § FL). Om du vill överklaga beslutet måste du göra det inom tre veckor från den dag du fick reda på beslutet från kommunen (44 § FL). Kommunen kommer då först pröva om överklagandet inkommit i tid, och om det har gjort det kommer den sedan lämna över överklagandet till länsstyrelsen som gör en prövning av beslutet (45 och 46 § FL)."

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (587)
2020-12-27 Skäl för omhändertagande av soc?
2020-12-22 Kan beslut enligt 13 § LVM överklagas?
2020-12-22 Är mejl skickade inom samma myndighet att klassas som allmänna handlingar?
2020-12-10 Vad räknas in som tillgång och inkomst vid ekonomiskt bistånd?

Alla besvarade frågor (88182)