Kan kattägare bli ansvarig för skada orsakad av dennes katt?

Kan en kattägare bli ansvarig för en skada orsakad av dennes katt som bitit sönder korsband på en liten pudel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

I Lagen om tillsyn över hundar och katter (härefter kallad tillsynslagen) samt Skadeståndslagen (SkL) finns relevant lagstiftning för ditt ärende.

Katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar skador eller andra olägenheter (1 § tillsynslagen). Här är det upp till fall till fall vad som krävs för dig som ägare, vet du med dig att din katt är aggressiv krävs exempelvis extra uppsikt eller andra åtgärder. Kort och gott innebär regeln att du som kattägare har ett ansvar för att din katt inte orsakar skador eller andra problem för omgivningen.

Inget strikt ansvar som kattägare

Till skillnad från vad som gäller för hundägare har kattägare inget strikt ansvar. Det strikta ansvaret innebär att ägaren behöver ersätta skador även om hen ej vållat till skadan, 19 § 1 st tillsynslagen. För katter gäller istället vanliga skadeståndsrättsliga regler och principer. För att skadestånd ska bli aktuellt krävs att den skadelidande (i detta fall, pudelns ägare) bevisar att ni orsakat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet, 2 kap 1 § SkL.

I ditt fall

Utfallet i ditt fall beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om ni visste att katten var aggressiv eller hyste agg mot hundar men trots detta släppte ut katten till pudeln kan detta eventuellt utgöra grund för ett skadeståndsanspråk då det kan ses som att ni agerat vårdslöst eller oaktsamt. Om er katt och pudeln brukar komma överens men att de denna gång började bråka vilket ledde till skada för pudeln borde ni inte bli skadeståndsskyldiga eftersom ni då inte agerat vårdslöst.

Slutsats

Svaret på din fråga är att ja, kattägaren kan bli ansvarig för en skada som är orsakad av dennes katt. För att detta ska ske, krävs att den skadelidande bevisar att du som kattägare agerat med uppsåt eller vårdslöshet enligt 2 kap 1 § SkL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”