Kan kammarrättens beslut överklagas?

2021-03-11 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej, kan ett beslut från Kammarrätten överklagas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du är missnöjd med kammarrättens beslut är det möjligt att göra ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen. I de flesta målen krävs det emellertid ett prövningstillstånd för att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva målet (35 § FPL).

Prövningstillstånd kan ges utifrån två grunder

- Om det är arv vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta förvaltningsdomstolen
eller
- om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning (36 § FPL).

Det är alltså möjligt att överklaga ett beslut från kammarrätten, men för att målet ska prövas av den högre instansen som är Högsta förvaltningsdomstolen krävs i regel ett prövningstillstånd utifrån ovan nämnda grunder. Det är således inte självklart att en överprövning av kammarrättens beslut kommer till stånd. Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Om du vill kan du läsa mer om hur man överklagar kammarrättens beslut på Sveriges domstolars hemsida som du hittar här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (631)
2021-04-17 När och varför behöver man söka om bygglov?
2021-04-16 När och varför behöver fastighetsägaren söka om bygglov?
2021-04-13 Överklagande enligt förvaltningslagen eller kommunallagen?
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?

Alla besvarade frågor (91355)