Kan kammarrättens beslut överklagas?

Hej, kan ett beslut från Kammarrätten överklagas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du är missnöjd med kammarrättens beslut är det möjligt att göra ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen. I de flesta målen krävs det emellertid ett prövningstillstånd för att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva målet (35 § FPL).

Prövningstillstånd kan ges utifrån två grunder

- Om det är arv vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta förvaltningsdomstolen
eller
- om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning (36 § FPL).

Det är alltså möjligt att överklaga ett beslut från kammarrätten, men för att målet ska prövas av den högre instansen som är Högsta förvaltningsdomstolen krävs i regel ett prövningstillstånd utifrån ovan nämnda grunder. Det är således inte självklart att en överprövning av kammarrättens beslut kommer till stånd. Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Om du vill kan du läsa mer om hur man överklagar kammarrättens beslut på Sveriges domstolars hemsida som du hittar här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”