Kan justitieombudsmannen ogiltigförklara en dom?

2020-08-10 i Domstol
FRÅGA
HejJag har en fråga från verkligheten.En 20-årig flyktingman våldtar en 10-årig flicka ,tingsrätten dömer för våldtäkt,målet går vidare till Hovrätten som fria pga att man anser att våldtäktsmanneninte förstod att hon var tio-år.Nu till frågan, vad kan Justitieombudsmannen gör åt denna vansinniga domen.?Kan JO ogiltigförklara domen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om justitieombudsmannen kan ogiltigförklara en dom från hovrätten. Regler om justitieombudsmannen finns i lag med instruktion för riksdagens ombudsmän (lagen om JO). Regler om rättegången i brottmål finns i rättegångsbalken (RB).

Domstolar står under justitieombudsmannens tillsyn

Justitieombudsmannens främsta uppgift är att främja rättssäkerheten genom att se till att myndigheter och domstolar följer regeringsformens bestämmelser om saklighet och opartiskhet (3 § första stycket lagen om JO). Domstolar står med andra ord under justitieombudsmannens tillsyn, däremot saknar justitieombudsmannen befogenhet att ogiltigförklara en dom.

Hur överklagas en dom i brottmål?

För att överklaga en dom i brottmål från hovrätten till Högsta domstolen (HD) krävs prövningstillstånd (54 kap. 9 § första stycket RB). Prövningstillstånd får endast meddelas om det är av synnerlig vikt för ledning av rättstillämpningen att ärendet prövas av HD, så kallad prejudikatsdispens (54 kap. 10 § första punkten). Prövningstillstånd får även meddelas om det finns synnerliga skäl för sådan prövning på grund av något misstag eller rättegångsfel i hovrätten (54 kap. 10 § andra punkten).

Vem kan överklaga en dom i brottmål?

För att ha rätt att överklaga en dom krävs dels klagorätt och dels klagointresse. Klagorätt innebär att ett domslut har påverkat ställningen för den part som vill överklaga. I brottmål är det enbart parterna i rätten (åklagare och tilltalad) samt målsäganden som har klagorätt.

Klagointresse innebär att den part som vill överklaga domen måste har ett rättsligt intresse av att en prövning sker. Det kan enkelt uttryckas som att domen ska vara till nackdel för den part som vill överklaga.

Med andra ord har den tilltalade klagorätt men saknar klagointresse i målet eftersom hovrättens dom var friande. Åklagaren och målsäganden har både klagorätt och klagointresse.

Sammanfattning

Som svar på din fråga saknar justitieombudsmannen möjlighet att ogiltigförklara en dom. För att få gärningsmannen fälld måste åklagaren överklaga domen till Högsta domstolen, vilket i sin tur kräver prövningstillstånd.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (483)
2021-02-28 Vad innebär prövningstillstånd?
2021-02-28 Kan jag stämma kommunen?
2021-02-28 Ska jag lämna in en stämningsansökan mot hyresvärd för deposition som jag inte fått tillbaka?
2021-02-28 Vem leder en förundersökning?

Alla besvarade frågor (89907)