Kan jag visa filmer i en sluten grupp utan att bryta mot upphovsrätten?

2015-02-10 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Om jag startar en sluten grupp (som en film-förening) som inte har medlemsavgift men ändå har krav på medlemskap för de deltagande, kan jag då visa film utan att behöva betala någon form av licens? Lokalen som jag har i åtanke är inte en privatbostad utan en kommunal byggnad, om det spelar roll.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om upphovsrätt hittar du i upphovsrättslagen (URL), se här

Enligt URL 1§ skyddas filmer av upphovsrätt. Det innebär att ingen annan har rätt att kopiera eller tillgängliggöra en film för allmänheten utan tillstånd från rättighetsinnehavaren (URL 2§).

Om du visar filmer för andra så anses det vara ett tillgängliggörande genom framförande enligt URL 2§ stycke 3 punkt 2. Frågan blir då vad som avses med "allmänheten".

Med ordet allmänheten avses en obestämd krets av personer. Om tillgängliggörandet sker i förvärvsverksamhet så jämställer man dessutom en större sluten krets med allmänheten (URL 2§ stycke 4). Omvänt gäller då att om tillgängliggörandet inte sker i förvärvssyfte så faller slutna kretsar utanför förbudet.

Var gränsen går för vad som kan anses vara en sluten krets har behandlats i flera rättsfall. För ditt fall är det framförallt NJA 1967 s.150 som är relevant. I rättsfallet behandlades frågan om ifall en gammeldansförening kunde anses vara en sluten krets. Domstolen anförde att antalet medlemmar i gammaldansföreningen inte var begränsat, att särskilda kvalifikationer inte krävdes för medlemskap, att var och en som ville bli medlem kunde bli det mot att man anmälde sig till en styrelsemedlem och betalade medlemsavgiften samt att sådan anmälan kunde ske samma dag som tillställningen ägde rum. Föreningen ansågs därför inte vara sluten trots att man uppställde ett krav på medlemskap.

Sammanfattningsvis så beror svaret på din fråga alltså på hur medlemskapet är utformat. Om det rör sig om en exklusiv grupp med särskilda medlemskrav så kan föreningen falla in under begreppet sluten krets och då behöver du inte betala någon licensavgift för att visa filmer.

Om det däremot rör sig om en icke-exklusiv grupp där vem som helst kan bli medlem så anses det inte vara en sluten grupp och du måste då betala licensavgift för att få visa filmer.

Om du vill ha hjälp med att upprätta stadgar till din förening så är du välkommen att höra av dig till oss på telefon 08-533 300 04 eller genom att skicka ett mail till info@lawline.se.

Jag hoppas svaret var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Pierre Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (855)
2020-07-01 Får varumärken synas i film?
2020-06-30 Får jag sälja vidare en vara som är varumärkesskyddad?
2020-06-30 Kan vi använda andras bilder?
2020-06-26 Vad gäller vid intrång i upphovsrätten? Och vilka sanktionsmöjligheter finns att tillgå?

Alla besvarade frågor (81675)